در حال بارگذاری برای پخش

سخنان دکتر مرتضوی به عنوان نائب رئیس کالج بین المللی دندان پزشکان ایران


در حال بارگذاری برای پخش
01:18:49
سخنان دکتر مرتضوی در پنل "آینده انجمن، نیازهای ساختاری"
تاریخ چهارشنبه 16/2/1388 کنگره 49 انجمن دندانپزشکی ایران

نظر دکتر شمس الدین تابش درباره ایشان

در حال بارگذاری برای پخشمتولد فروردین 1313 در بروجرد، دارای همسر و سه فرزند که همگی دارای فرزندان دارای تحصیلات دانشگاهی می باشند.
دکتر مرتضوی تحصیلات ابتدایی و سه ساله اول دبیرستان را در بروجرد و سه ساله دوم را در تهران به پایان رساند و در 1332 با اخذ رتبه اول در رشته طبیعی از دبیرستان نظام فارغ التحصیل و پس از موفقیت در کنکور پزشکی در مهرماه سال 1332 وارد دانشکده دندان پزشکی تهران گردید. بعد از طی دوره پنج ساله دانشکده با کسب رتبه اول فارغ التحصیل و به اخذ دیپلم دکترا و نشان درجه اول علمی نایل شد. در سال 1337 تا 1338 دوره انترنی را در بخش جراحی فک و صورت به ریاست مرحوم استاد دکتر حسین مهدوی در بیمارستان امیراعلم گذراند و همچنین خدمت در بهداری دانشکده افسری را آغاز کرد و در تیر ماه سال 1338 از طرف وزارت فرهنگ برای تحصیلات تخصصی به کشور آمریکا اعزام شد.
از دکتر مرتضوی بیست مقاله علمی در مجله جامعه دندان پزشکی آمریکا در 1963 و مجله دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران، مجله دندان پزشکی ایران و مجله پزشکی بهداری نیروی زمینی چاپ و منتشر گردیده است.
به علت فعالیت های علمی و مدیریتی مستمر در داخل و خارج کشور در سال 1974 به عنوان عضو  انتخاب گردید.FICDکالج بین المللی دندان پزشکان
دکتر مرتضوی در سال 1349 رئیس هشتمین کنگره جامعه دندان پزشکی ایران و از 1349 تا 1351 سرپرست کمیته علمی جامعه دندان پزشکی ایران بوده است.
در شهریور 1352 در مجمع عمومی سالانه به سمت رئیس هیٱت مدیره و دبیر جامعه دندان پزشکی ایران انتخاب و مدت دو سال مسئولیت اداره جامعه به ایشان سپرده شد.
دکتر مرتضوی به مدت 6 سال در دوره ی چهارم و پنجم عضو هیٱت مدیره سازمان مرکزی نظام پزشکی ( به عنوان نماینده بهداری ارتش) و به مدت 10 سال عضو و کارشناس دادگاه های این سازمان و عضو سابق کمیته ارزشیابی مدارک تخصصی در وزارت علوم بوده است.
دکتر مرتضوی در فروردین ماه 1379 برای تاسیس آکادمی پریودونتولوژی ایران اقدام نمود، که پس از تعیین هیٱت موسس و تهیه آئین نامه مربوطه و بعد از تایید انجمن از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتخاباتی که به عمل آمد در بهمن ماه 1379 به عنوان رئیس اولین دوره هیٱت مدیره برای سه سال و سپس به عنوان رئیس اولین کنگره آکادمی پریودنتولوژی ایران که در مهر ماه سال 1380 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید انتخاب شد.
دکتر مرتضوی در شهریور 1380 به عنوان پریودنتولوژیست نمونه از طرف سازمان نظام پزشکی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.
دکتر رابرت شایرا که از شخصیت های دندان پزشکی جهانی می باشد و در سال 1349 جز سخنرانان خلرجی در هشتمین کنگره علمی سالانه جامعه دندان پزشکی ایران بود نیز دکتر مرتضوی را به خاطر مدیریت کنگره مذکور ستوده است.
نقل از کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383

دکتر غلامعباس مرتضوی- پریودنتیست

دکتر غلامعباس مرتضوی- اردیبهشت 1386 دفتر ایردن