دکتر رحیم شرمین، دندان پزشک متخصص جراحی دهان، فک و صورت

دکتر رحیم شرمین

دندان پزشک متخصص، جراح دهان، فک و صورت

آدرس: شماره ۱۶۱۳ خیابان هاروارد، واحد ۱۰۸، شهر واشنگتن دی سی، کد ۲۰۰۰۹
تلفن: ۵۲۲۷-۴۶۲ / ۲۰۲

Address: 1613 Harvard St NW # 108, Washington, DC 20009, United States
Phone:(202) 462-5227(202) 462-5227

روز ٦ اپريل ٢٠١٠ از سوی شهردار شهر واشنگتن به عنوان «روز دکتر شرمین» نام گذاری شد

آلبوم دکتر شرمین

تحصیلات / گواهینامه / پروانه ها
شهر واشنگتن، منطقه کولومبیا، پروانه طبابت در رشته دندان پزشکی، سال ۱۹۸۹
گذراندن امتحانات انجمن ملی دندان پزشکی آمریکا، سال ۱۹۸۹
گواهی امتحانات انجمن ملی دندان پزشکی آمریکا، سال ۱۹۸۸
مرکز دندان پزشکی دانشگاه نیویورک، دانشکده دندان پزشکی، بخش دهان، فک و صورت، گواهینامه استاد مدعو در رشته جراحی دندان، سال ۱۹۸۶
مؤسسه علوم پزشکی پایه، لندن، انگلستان، گواهینامه دوره ها و سخنرانی ها برای امتحانات مقدماتی «همکار در جراحی دندان پزشکی از کالج سلطنتی جراحان انگلستان» (Fellow in Dental Surgery of the Royal College of Surgeons) اختصاراً F.D.S.R.C.S  سال ۱۹۷۴
مؤسسه جراحی دندان (بیمارستان دندان پزشکی ایستمن Eastman) دانشگاه لندن، انگلستان، گواهینامه جراحی دندان، سال ۱۹۶۹
دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران، ایران، درجه دکترای دندان پزشکی، سال ۱۹۶۲

شرح اجمالی تجارب

بیش از ۵۰ سال طبابت خصوصی در رشته جراحی دندان (از ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۶). هفت سال تجربه درمان جانبازان (از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷). ایراد سخنرانی ها و برگزاری سمینارها درباره جراحی دندان برای دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا. نگارش بیش از ۷۰ مقاله و سخنرانی برای درج در نشریات پزشکی و دندان پزشکی ایرانی و بین المللی و برای ایراد در کنفرانس ها و سمینارها.

سوابق حرفه ای

۱۹۹۰-۱۹۹۱ دانشکده دندان پزشکی دانشگاه جورجتان،بخش دهان، فک و صورت، دانشیار بالینی
۱۹۸۶-۱۹۸۸ دانشیار بالینی، بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان پزشکی مشهد
۱۹۸۵-۱۹۸۶ مدعو، بخش جراحی دهان، فک و صورت مرکز دندان پزشکی دانشکده دندان پزشکی نیویورک
۱۹۷۴-۱۹۸۴ دانشیار جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندان پزشکی مشهد
۱۹۷۲-۱۹۷۴ دانشجوی دکترا دانشگاه لندن؛ موسسه جراحی دندان (بیمارستان دندان پزشکی ایستمن Eastman )

نشریات و سخنرانی ها
«سرطان پوست در ناحیه سینوس آرواره» (Epidermoid Carcinoma Involving the Maxillary Sinus)  چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران، ایران، دوره سوم، شماره ۲

«کیست های ناشی از رشد دندان ها» (Dentrigerous Cysts) چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران، تهران، دوره سوم، شماره ۲ (ژانویه ۱۹۷۱)

«سرطان استخوان» (Adamantinom) چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، ایران، شماره ۴ (نوامبر ۱۹۷۱)

«تومر بافت مخاطی توام با تومر بافت همبندی و فیبری» (Myxofibroma, Case Report)چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، ایران، دوره ۱۵، شماره ۵ (ژانویه ۱۹۷۲)

«کیست فولیکولی، پزارش یک مورد ابتلا» (Follicular Cyst, Xase Report) چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، ایران، دوره ۱۵، شماره ۷ (مارس ۱۹۷۲)

«آکتینومیکز، گزارش یک مورد ابتلا» (Actinomaycosis, Case report) چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، ایرانف دوره۱۶، شماره ۴ (اکتبر ۱۹۷۲)

«همانژیوم در ناحیه سینوس آرواره» (Hemangioma Involving the Maxillary Sinus) نشریه جراحی دهان، طب دهان، آسیب شناسی دهان، شماره ۳۸، صفحات ۲۰۴-۲۰۸ (اوت ۱۹۷۴)

«ادونتومای حاد در آرواره» (Complex Odontorna in the Mandible)  چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، مر کز قائم، ایران، دوره ۱۷، شماره ۵ (اوت ۱۹۷۲)

«شکستگی آرواره» (Mandible Fracture)چاپ در نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، مرکز قائم، ایران، دوره ۱۸، شماره ۴ (ژانویه ۱۹۷۶)

«شبه غده ناشی از تومور بافت دندان» (Adenomatoid Odontogenic) صورت مذاکرات سالانه موسسه «ای.ای.م.ف.س» (E.A.M.F.S) لندن، انگلستان (سال۱۹۷۶)

«ورم حباب دندان» (Dental Alveolar Abscess) صورت مذاکرات چهاردهیمن کنگره سالانه انجمن دندان پزشکی ایران، تهران (سال ۱۹۷۶)

«تومورهای پاراتیروئید» ((Parathyroidism Tumors نشریه دانشکده دندان پزشکی تهران، ایران، دوره۱۲، شماره۱ (ژوئیه ۱۹۷۷)

«زخم های یاخته های بزرگ فک» (Giant Cell Lesions of the Jaw) نشریه دانشکده دندان پزشکی تهران، ایران، دوره۱۲، شماره۲ (اکتبر ۱۹۷۷)

«زخم های یاخته های بزرگ مرکزی سینوس فک» (Central Giant Cell Granuloma Involving the Maxillary Sinus) نشریه دانشکده دندان پزشکی مشهد، ایران، دوره۱، شماره۲ (اکتبر ۱۹۷۸)

«الفانتیازیس موروثی» (Hereditary Elephantiasis) صورت مذاکرات چهارمین نشست سالانه مؤسسه «ای.ای.م.ف.س.» (E.A.M.F.S.) ونیس، ایتالیا (سال ۱۹۷۸)

«زحم های خوشخیم کیستی فک» (Benign Cystic lesions of the Jaw) صورت مذاکرات هفدهمین کنگره سالانه انجمن دندان پزشکی ایران، تهران (سال ۱۹۷۹)

«ریشه دندان در سیوس آرواره» (Root of Tooth in the Maxillary Sinus) صورت مذاکرات هجدهمین کنگره سالانه انجمن دندان پزشکی ایران، تهران (سال ۱۹۸۰)

«جراحی جزئی دندان» (Minor Oral Surgery) کتاب درسی، بخش۱ (سال ۱۹۸۰)

«ورم بافت های نرم» (Soft Tissue Inflammation) صورت مذاکرات بیستمین کنگره سالانه انجمن دندان پزشکی ایران (سال ۱۹۸۲)


Rahim, Sharmin دکتر رحیم شرمین

انسانی پویا و کوشا به نام دکتر رحیم شرمین
 
درختی تنومند و سایه گستر
از مشهد تا واشینگتن دی.سی

برای نوشتن شرح حال یک انسان، اهل قلم، به تاریخ گذشته زندگانی فرد مراجعه می‌کنند. چون اهل قلم نیستم، میانه خوشی هم با تاریخ تشریحی ندارم، و برای تاریخ تفسیری هم در این دورافتاده سرزمینی که زمانی «ینگه دنیا»یش می‌نامیدند، که واژه ای ترکی به معنای آن طرف دنیا است، و حالا شده «آقای دنیا» امکانات تحقیقی ام کم است. به ناچار باید به خاطره و خاطرات رجوع کنم.

شهر زیارتی و پر رفت و آمد مشهد در دهه سی خورشیدی، خورشیدی برای خودش و استان خراسان و سیستان و بلوچستان آن زمان بود. درست است که در خیابان هایش ماشین بسیار کم و نادر بود و درشکه و گاری و اسب و الاغ وسایل نقلیه متداولش بودند، ولی، بین شهرهای عمده و مهم ایران. شهری بود با جمعیت درحال تغییر، مسافرتی، زیارتی و مرکز خرید کشور همسایه افغانستان که مردمش به مشهد مقدس مثل پاریس در اروپا نگاه می‌کردند. با اینکه شهر زیارتی بود ولی از نظر فرهنگ، ادبیات و هنر یکی از شهرهای مهم ایران و تنها مرکز استانی بود که بعد از تهران دارای دانشکده پزشکی و «بیمارستان شاهرضا» ای بود عظیم و برای آن زمان مجهز. مشهد در آن زمان بهترین سازمان آموزشی و مدارس و مربیان را داشت.

نویسنده به عنوان چهارمین دندان پزشک شهر، مطب، محل طبابت، یا به قول امروزی‌ها دنتال آفیسی داشتم و مراجعین مهربان و با گذشتی که به جوانیم نگاه نمی‎کردند و به نو آوریم و مطب مجهز و مدرنم توجه و مراجعه می کردند. خانواده حیدری که تبریزی و زاده آذرآبادگان بودند، از مراجعین و مشوقین مطب ام بودند.

بین آن مردم ملقمه ای از نژاد های گوناگون که به اصطلاح خودشان مجاور شده بودند (مجاور= زیارت کننده ای که برای زیارت آمده و ساکن آستان قدس رضوی شده بود) حاج آقا حیدری با لهجه غلیظ آذری و هسرشان خانم حیدری مذهبی، متجددتر و پسر سپید چهره، مو روشن، چشم آبی چهارده، پانزده ساله هوشیار، مودب و کنجکاو ایشان برای من که فرزند دوست و دورافتاده از خانواده، تنها در مشهد بودم بسیار جذاب و دیدنی بودند. پسر نگاهی مشتاق، آشنا، کنجکا، پرسشگر و بسیار هوش یارانه داشت که ادب مانع حرکت و جستجوگریش، در مطبی انباشته از دستگاه های و تجهیزات دندان پزشکی مدرن، می‌شد. به دست هایم نگاهی نگران کننده داشت. هر ابزاری که برای درمان دندان مادر بر می داشتم را با دقت و نگرانی، مبادا به مادر آسیب برساند، می‌نگریست و دنبال می‎کرد. این حالت دفاعی پسر من را مجذوب کرده بود. مادر چشم از یک دانه پسر برنمی داشت. نگاهی به من و نگاهی به فرزند کردن ایشان مرا به این اندیشه انداخت که از جوان چشم آبی بپرسم چه می‌خواهد بخواند. نمی‎دانست. خوش حال شدم که نمی داند و من می توانم که به مادر پیشنهاد کنم« کمک کنید تا دکتر دندان‌پزشک شود که مورد نیاز شدید مردم است».

خبر قبولی درکنکور دندان پزشکی را مادر ذوق کنان به من داد. دل و جانم روشن شد و امیدی در آن درخشید. برای حرکت به تهران که آماده بود، توصیه ای چند به دوستان کادر آموزشی تنها دانشکده دندان ایران در تهران برایش نوشتم، خوش حال دستم را فشرد و رفت.  سال چهارم بود که در تعطیلات تابستانی به مشهد آمد. در «درمانگاه خیریه رازی» کمکم کرد تا به یاری او بیماران نیازمند درمان را یاری دهیم و سال بعد فارغ از تحصیل و دکتررحیم شَرمین شد!

چگونه از حیدری به شَرمین که واژه زیبایی بود به معنای، شخص شَرم و حیا دار، رسید نمی دانم باید از خودش پرسید. برای او این فامیل با معنا و مناسبی است که شرمی مردانه داشت. با آن پدر مقتدر، سخت گیر، سخت مذهبی و مردسالار مطلق، این تصمیم آسانی نبود.

به هرگونه وقتی ایشان دوره پنج ساله دکترای را تمام کردند، دانشکده نوپای دندان پزشکی مشهد، تاسیس شده بود و صاحب سه دستیار جوان پُر انرژی شد که عبارت بودند از دکتر نیکوکاری و همسرشان خانم دکترصمیمی و دکتر رحیم شرمین که برای طی دوره تخصصی به انگلستان، لندن، ایستمن دنتال هاسپیتال که معروفترین مرکز فوق دکترا و دوره های تخصصی دندان پزشکی انگلستان بود.فرستاده شد. دکتر شرمین عاشق حرفه دندان پزشکی و یادگیری بود وهم چنان عاشق ماند.

در هزار سیصد و چهل و هشت از لندن باز گشت و در بخش جراحی دستیار شادروان دکترفرشید که از ایران، به دلایل سیاسی، به اتحاد جماهیر شوروی رفته و در آنجا تخصص جراحی سر و گردن را در آن زمان گرفته بود شد. جراح دندان پزشکی جدی، کوشنده و بسیار سخت گیر که بعد از بازگشت ناگزیر من از لندن و قبول سرپرستی دانشکده معاون دانشکده شد. کار کردن و ساختن با ایشان کار آسانی برای یک اسیستان جوان نبود. فقط کار انسان صبور و عاشق یادگیری ای مانند دکتر شرمین عاشق یادگیری و پیشرفت بود.

با آمدن من به ایران، دکترشرمین یک بار دیگر، درسال 1351 برای ادامه مطالعات دوساله به لندن رفت. تامن بودم بازنگشت. من در سال1352 دندان پزشگی را کنار گذاشتم و به برنامه ریزی آموزش عالی راغب شدم و به موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی وابسته به وزارت علوم و آموزش عالی منتقل شدم و دکتر شرمین را دیگر ندیدیم. ولی می دانستم که در مشهد مقام و منزلتی به نام دارد. استاد یار، داشیار و استادی شد و همچنان امین، متین، متدین با مطالعه و وجدان حرفه ای والا بود و هنوز هم هست. ازدواج و دو پسر، به نام های رحمان و ایمان، دارد و همچنان دیندار و منزه و هدفمند به پیش می تازد مقالات و نوشته های علمی فراوانی در زمینه جراحی دهان و دندان دارد که  در شرح حال به زبان اینگلیسی اش خواهید خواند.  

از 1351 ، آخرین باری که او را دیدم، تا اکنون 1394 نزدیک نیم قرن می‌گذرد. در سال 1986 به نیویورک امریکا آمده، در دانشگاه نیویورک بخش جراحی سر و صورت دوره ویژه ای را گذراند که به امتحان بُرد دندان پزشگی امریکا و واشنگتن ختم شد. این موفقیت چشم گیری بود که به او شایستگی درمانگری در امریکا را می‌داد. من از همه این جریان ها بی خبر بودم. می دانستم در واشنگتن است ولی نمی‌دانستم کلینیک بزرگ، مجهز، پر مراجعه و شناخته شده ای دارد که شهرداری استیت کلمبیا برایش به دلیل یاری و کمک به مستمندان و بهداشت شهروندان واشنگتن تقدیر نامه ای فرستاده و به عزت و حرمت ایشان را تقدیر کرده است.

نمی‎‌دانم این خوش حالی و شاددلیم برای چیست. ولی می دانم، هر جوانه زیر پوست درختی که شکوفا و گلی عطرفشان می شود قلبم را که نزدیک نود سال است بی وقفه می تپد می خواهد از فقس تنگش بیرون بکشد. ضربانی داشته باشد که همهگان بدانند که زمستان رفتنی و بهار و فصل گل و ثمر رسیدنی است. او اکنون درخت پر شاخه و برگی است که در سایه ملایم مهربانی اش می توان غنود. موفق و سالم باد.

امیر اسماعیل سندوزی
کالیفرنیای جنوبی
بهار 1394