icon100_iad.jpg
جامعه اسلامی دندان پزشکان
Islamic Association of Dentists
در گزارش "آغازچهاردهمین سال فعالیت جامعه اسلامی دندانپزشکان" آمده است:
یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوالعلم درجات
فعالیت سیزده ساله جامعه اسلامی دندانپزشکان - فروردین 1375
دربهمن ماه سال 1357 تابش انوار واسعه رحمت الهی درزندگی مردم ستمدیده و استعمارزده این مرزوبوم با ورود آن اسوه فضیلت و تقوی و در هم کوبنده باطل تلألویی تازه می یابد و چنان حرکت و جوششی را در پهندشت ایران اسلامی فراهم می دارد که گویی همه آحاد افراد جامعه حیاتی تازه یافته اند. . . واینک درآستانه شروع فعالیت هفتمین دوره هیئت مدیره جامعه اسلامی دندان پزشکان با نگاهی اجمالی به آنچه تاکنون انجام شده است سعی برآن دارد که به راه خویش شتابی تازه بخشد. با این امید که توشه این راه دعای خیر دوستان و عنایات خاصه حق تعالی باشد.
فایل غیرمعتبر.

مصاحبه ایردن با دکتر محمدصادق احمدآخوندی 29 دی ماه 1385
مصاحبه گران: دکترلادن اسلامیان و دکترعلی راد
اهم فعالیت های انجام شده
1- انجام انتخابات هیأت مدیره (ازسال 1361 تا 1374)
الف:دوره اول1361
- دکتر مهدی اعتمادی دیلمی دبیر جامعه
- دکتر کاظم آشفته یزدی قائم مقام
- دکتر خسرو نامجوی نیک
- دکتر داود توسلی
- دکتر محمد حسن شاهرودی
- دکتر اکبر فاضل
- دکتر سعید صفایی
- دکتر وفاء الله صحرایی
- دکتر علی اکبر خوشخونژاد
- دکتر رسول مفید
- دکتر عبدالرزاق خالقیان
- دکتر بهمن نوابی
در تاریخ 15/5/1362 آقای دکتر خسرو نامجوی نیک بعنوان دبیر جامعه عهده دار وظایف محوله گردید

ب: دوره دوم1363
- دکتر حمید رضا پاکشیر دبیر جامعه
- دکتر عباس منزوی قائم مقام
- دکتر خسرو نامجوی نیک سخنگو
- دکترمحمد صادق احمدآخوندی منشی
- دکتر حسین مهراد
- دکتر مهدی قندهاری مطلق
- دکتر قاسم میقانی
- دکتر امیررضا رکن

ج: دوره سوم1365
- دکتر خسرو نامجوی نیک دبیر جامعه و سخنگو
- دکتر کاظم آشفته یزدی قائم مقام
- دکترمحمد صادق احمدآخوندی منشی
- دکتر حسن شهامت نیا
- دکتر مهدی شهرابی
- دکتر خسرو سهرابی
- دکتر حمید محمود هاشمی
- دکتر سعید رئوفی
- دکتر حسین مهراد
- دکتر محمد حسین نکوفر
- دکتر عباس منزوی

د: دوره چهارم1367
- دکتر خسرو نامجوی نیک دبیر جامعه
- دکتر کاظم آشفته یزدی قائم مقام
- دکتر خسرو سهرابی نشی
- دکتر امیررضا رکن
- دکترمحمد صادق احمدآخوندی
- دکتر حسن شهامت نیا
- دکتر سعید رئوفی
- دکتر علی میرفضائیلیان

هـ :دوره پنجم1369
- دکتر عباس منزوی رئیس هیئت مدیره
- دکتر امیررضا رکن نایب رئیس
- دکترمحمد صادق احمدآخوندی خزانه دار
- دکتر خسرو نامجوی نیک
- دکتر حسن شهامت نیا
- دکتر حسین افشار
- دکتر اکبر فاضل
- دکتر فرشته بقایی
- دکتر محمد تقی گلپرور

و: دوره ششم1371
- دکتر کاظم آشفته یزدی رئیس هیئت مدیره
- دکتر نصرت الله عشقیار نایب رئیس
- دکتر عباس منزوی خزانه دار
- دکتر بهمن نوابی
- دکتر امیررضا رکن
- دکتر فرشته بقایی
- دکترمحمد صادق احمدآخوندی
- دکتر مهدی شهرابی
- دکتر محمد حسین نکوفر
- دکتر محمد تقی گلپرور
- دکتر سید علی آقا باقری یزدی

ز: دوره هفتم1374
- دکتر خسرو نامجوی نیک رئیس هیئت مدیره
- دکتر عباس هنردوست نایب رئیس
- دکتر نصرت الله عشقیار خزانه دار و منشی
- دکتر عباس منزوی
- دکتر مسعود فلاحی نژاد
- دکتر غلامعلی غلامی
- دکتر ابوالفضل صبوری
- دکترمحمد صادق احمدآخوندی
- دکتر امیررضا رکن
- دکتر وفاء الله صحرایی

2- تصویب مرامنامه و اساسنامه و اقدام درجهت ثبت قانونی جامعه اسلامی
پس از تدوین مرامنامه و اساسنامه جامعه مراحل ثبت قانونی آن انجام گردید که جهت معرفی آن ذیلا به بندهایی از اهداف مورد نظر مندرج در مرامنامه و اساسنامه مذکور اشاره می شود
الف: بندهایی از اهداف مرامنامه جامعه اسلامی
1- تلاش راهگشا در جهت تعمیق و گسترش انقلاب اسلامی و تقویت نظام جمهوری اسلامی با در اختیار نهادن قوه ابتکار و ابداع و ارائه خدمات به امت مستضعف و دولت جمهوری اسلامی ایران.
2- ایجاد و گسترش زمینه ترویج عقاید، اعمال و اخلاق اسلامی.
3- ایجاد رابطه معنوی و اعتماد متقابل بین بیمار و دندان پزشک.
4- کوشش در برآوردن نیازهای جمهوری اسلامی و به خودکفایی رساندن جامعه در بخش متخصصین و سررشته داران خلاقیت و ابتکار علمی و رهایی از هرگونه وابستگی در رشته دندان پزشکی.
5- تلاش در جهت ارتقاء سطح بینش اسلامی، سیاسی، علمی جامعه دندان پزشکی کشور.
6- توسعه اموزش بهداشت و پیشگیری بیماری های دهان در سطح کشور و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه در خصوص مسائل بهداشتی از طریق رسانه های گروهی و سایر طرق.

ب: بندهایی از اساسنامه جامعه اسلامی
شرایط عضویت
ماده 4: متقاضیان طبق شرایط زیر به عضویت جامعه در می آیند:
1- متدین به دین اسلام و معتقد و متعهد به ولایت فقیه
2- داشتن حسن سابقه
3- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4- عدم همکاری با گروهکهای الحادی، محارب، منحرف و ضد انقلاب
5- قبول داشتن مرامنامه و اساسنامه جامعه
6- داشتن مدرک معتبر دکترای دندان پزشکی

تبصره: تشخیص موارد فوق با شورای مرکزی جامعه می باشد.

اساسنامه و مرامنامه جامعه اسلامی دندان پزشکان

3- استقرار جامعه اسلامی دندانپزشکان

در ابتدا جهت استقرار جامعه اسلامی یکدستگاه ساختمان قدیمی واقع در خیابان فلسطین کوچه شهید ذاکری(خاص) پلاک 7 از بنیاد شهید اجاره گردید که هزینه اجاره آن به همراه سایر هزینه های جامعه از طریق حق عضویت و پرداخت های داوطلبانه اعضاء تامین و پرداخت می گردید. در سال 1368 بر اساس تصمیم بنیاد شهید مبنی بر فروش ساختمان مزبور، با تلاش مسئولین وقت و با اتکاء به مبالغی که بعنوان وام از بعضی از اعضاء دریافت شده بود این ساختمان خریداری شد. بازسازی این ساختمان و تبدیل آن به وضعیت فعلی را باید نتیجه تدابیر و کمک های اعضاء محترم جامعه دانست. پس از انجام این امر با فروش دو دستگاه از آپارتمان های این مجموعه و انجام فعالیت های جنبی دیگر نظیر تاسیس شرکت بین المللی پارس و تاسیس کلینیک درمانی و همچنین دریافت اجاره، وام دریافتی از اعضاء کلا مستهلک گردید.

IslamicDentalAs.jpg

4- حضور در جبهه های دفاع مقدس و مبارزه نور برعلیه ظلمت

در سال 1361 بدلیل تقارن زمان تاسیس جامعه اسلامی دندان پزشکی ایران با شروع جنگ تحمیلی و مبارزه بی امان و شرافتمندانه ملت مسلمان و قهرمان ایران با تمامی کفر جهانی این جامعه بر خود واجب دانست که به سهم خویش با تشویق و اعزام اعضاء بصورت انفرادی و یا گروهی و پرداخت کمک های مالی داوطلبانه و همچنین استقرار کلینیک های دندان پزشکی در جبهه های جنگ حضوری فعال داشته باشد. بدون شک این بخش از عملکرد جامعه را می توان از صفحات زرینی دانست که در تاریخ جامعه اسلامی دندان پزشکی ایران باقی خواهد ماند.

5- انتشار نشریه خبری جامعه اسلامی دندان پزشکان
از همان ابتدا این نشریه به طور منظم و ماهانه و با تیراژ 500 نسخه تا پایان سال 1364 منتشر شد. پس از آن با اخذ مجوز رسمی از وزارت ارشاد اسلامی مجله ای با نام مجله دندان پزشکی به مدیر مسئولی دکتر خسرو نامجوی نیک و سردبیری دکتر امیررضا رکن شروع به انتشار نمود.
انتشار مجله مزبور از آن تاریخ تا زمان حاضر که بیست و سومین شماره آن با تیراژ یکهزار نسخه در سطح کشور توزیع شده است با تغییراتی که به مرور در تعداد تیراژ، نوع صفحه بندی، ترکیب اعضاء هیئت تحریریه و در مجموع تغییرات محتوایی که انجام شده است در حال انتشار می باشد. در سال گذشته پس از انجام اقدامات و مکاتبات لازم برای این مجله شماره ISSN تعیین و ابلاغ شد که این امر خود به شناسایی این مجله در سطح بین المللی کمک های شایانی می نماید.

مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان

MahmoudAhmadinejad_IslamicJamee.jpg

RaziFestival_IslamicJamee.jpg


6- تأسیس کلینیک خیریه تخصصی دندان پزشکی

7- تأسیس شرکت بین المللی پارس

8- تعیین روز دندانپزشکی

9- حمایت از تولیدات صنایع داخلی دندان پزشکی جهت نیل به خودکفایی

10- حمایت از بهداشت و پیشگیری و سعی دراشاعه ارزش های آن

11- تشکیل انجمن دندان پزشکی ایران

12- تلاش درجهت بهبود وضعیت تهیه و توزیع مواد و وسایل دندان پزشکی

13- برگزاری جلسات تفسیر قرآن و اخلاق اسلامی

14- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خصوص مسایل اجتماعی

15- خدمات قراردادی

16- خدمات انتشاراتی جنبی

17- اعلام مواضع درمسائل سیاسی اجتماعی و پیگیری آن

18- خدمات آموزشی و پژوهشی

دکترسیدجلیل صدر: در زمان نوزدهمین کنگره علمی سالانه جامعه دندان پزشکی ایران در پاییز سال 1360 که انتخابات هیأت مدیره جامعه دندان پزشکی نیز برگزار شد بعضی از کاندیداها آرای مناسبی به خود اختصاص نداده و همین امر موجب کناره گیری آنان از این جامعه و تفکر ایجاد تشکل دیگری با همکاران دیگر شد. در سال 1361 "جامعه اسلامی دندانپزشکان" تشکیل شد که همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. در سال 1369 گروهی از دندان پزشکان عضو جامعه اسلامی دندان پزشکان، "انجمن دندان پزشکی جمهوری اسلامی ایران" را به ثبت رسانده و فعالیت خود را آغاز نمودند.

فایل غیرمعتبر.