IranianMedicallaserAssocation.jpg

رسالت انجمن
سير تحولات اجتماعی و نگاه دقيق تر به جايگاه بنگاه های خصوصی غير انتفاعی نشان از تغييرات گسترده و معنی دار در اداره امور جامعه دارد.به اين معنی که هر گاه امور اجتماعی وعلمی در اختيار صاحبان فن وآشنايان به زبان وکلام آن موضوع قرار گرفته،سرعت،دقت و قدرت امور شدت يافته و توانسته است به جايگاه رفيع تری دست يابد. انجمن علمی پزشکی ليزری ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و در حرکتی رو به جلو با قدرت از کليه اعضاء دعوت به همکاری نموده که ثمره آن شرکت گسترده اعضاء در جلسات،کارگاه ها ودوره های آموزشی وايجاد فضاهای جديد در فعاليت های انجمن است.در همين راستا وبا حرکتی اصولی وايجاد تحول و جوان گرايی در هيئت مديره با انتخاب اعضاء جديد در آخرين انتخابات روح جديدی در کالبد انجمن دميده شد.
از اهداف عمده و مهم انجمن علمی پزشکی ليزری ايران ايجاد بستر مناسب آموزشی و فرهنگ سازی در خصوص استفاده بهينه از ليزر است.هر چند که اين مهم نياز به صرف زمان و فعاليت پيگير دارد ليکن اصول وقواعدی بر آن وارد است که انجمن با درک اين عوامل در استراتژی کوتاه،ميان وبلند مدت خود به آن پرداخته است. برگزاری همايش،کنفرانس،دوره های آموزشی وکار گاه ها، همه وهمه در خدمت عوامل آموزشی و پژوهشی است تا با تکيه برمبانی علمی و تحقيقاتی نسبت به زدودن از چهره ابزاری بودن ليزر بردارند و آن را در خدمت هموطنان وبيماران نياز مند قرار دهند. در کنار اين امر خطير ،غنا بخشی به معانی ومفاهيم، آموزش های مداوم پيگير و اجرای کارگاه های عملی به منظور افزايش کارايی پزشکان ومتخصصان از مواردی است که انجمن طی اين مدت برای رسيدن به آن تمامی توان خود را به کار برده است.

هیأت مديره
* رئیس انجمن : دکتر سهیلا مکملی
* دبیر انجمن و رئیس کمیته لیزر دندانپزشکی انجمن: دکتر رضا فکرآزاد
* عضو هيئت رئيسه و خزانه دار انجمن، رئیس کمیته لیزر پزشکی پزشکان عمومی: دکتر رامین راه انجام
* مسئول پزوهشی انجمن و عضو هیئت بورد: دکتر داود شریفی
* عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته لیزر تخصصی داخلی: دکتر حسن صف آرا
* عضو هیئت رئیسه رئیس کمیته لیزر درد و بیهوشی: دکتر سیمین بخشی
* عضو هیئت رئیسه و رئیس کمیته لیزر جراحی : دکتر طیبه نیکو خرسند
* بازرس انجمن: دکتر مجتبی میردامادی
* عضو علی البدل هیئت رئیسه: دکتر زمانی

اساسنامه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران


حفظ و اجرای منشور حقوق بیماران در زیر شاخه لیزر پزشکی
لیزر پزشکی پس از گذشت 50 سال دیگر به عنوان یک ابزار پزشکی شناخته نمی شود و به عنوان یک زیر شاخه اصلی در شاخه بیوفتومدیسن Biophoto-medicine که یک شاخه تخصصی شناخته شده است، به حساب می آید. امروزه در بسیاری از کشورها این شاخه ی تخصصی در دانشکده های پزشکی جایگاه آموزشی خاصی یافته است.
کشور ایران با توجه به تحقیقات و پژوهش های متفاوتی که در عرض 10 سال گذشته در این شاخه داشته ، توانسته است جایگاه ویژه ای در میان کشور های جهان به دست آورد. بعضی از موارد قابل ذکر که نشانگر رشد این شاخه ی پزشکی در ایران می باشد عبارتند از:
- کسب رتبه ی اول ارائه مطالعات در کنگره جهانی لیزر پزشکی در سال 2006 ( روسیه رتبه دوم و آمریکا رتبه سوم)
- کسب رتبه اول بهترین مقاله در کنگره لیزر پزشکی اروپا در سال 2007
- به عضویت در آمدن ایران به نمایندگی خاور میانه در هیئت بورد انجمن جهانی لیزر پزشکی (WALT) در سال 2008
- به عضویت در آمدن ایران در هیئت بورد انجمن لیزر پزشکی اروپا(EMLA) در سال 2009
از آن جا که لیزر پزشکی در تمام زیر شاخه های تخصصی ( داخلی و زیر شاخه های فوق تخصصی آن ، زنان، جراحی، بیهوشی، اطفال، طب فیزیکی، ارتوپدی، اعصاب، اورولوژی ،انکولوژی، قلب و ریه ، پوست ، چشم پزشکی، طب ورزش، ENT....) کاربرد و جایگاه ویژه ای یافته ، مهم است که جهت استفاده از این دانش، آموزش های خاص در نظام آموزشی پزشکی کشور در نظر گرفته شود. این حق بیماران است که از تکنولوژی های جدید برای درمان خود بهره مند شوند ولی باید این درمان ها توسط پزشکان آموزش دیده و آگاه در این شاخه ارائه شود.
بیماران باید از منفعت ها و عوارض این شیوه درمان به خوبی آگاه شوند و پزشک ارائه دهنده درمان لیزری بایستی اطلاعات کافی در مورد عوارض، ایمنی لیزر پزشکی و راه های کاهش عوارض داشته باشد و این اطلاعات را به طور کامل در اختیار بیماران قرار دهد .عدم آگاهی پزشکان در این زمینه منجر به عوارضی می گردد که بایستی به آن ها توجه کرد.
معدود پزشکانی که از لیزر استفاده می کنند بعضا به تبلیغ ها و ادعا های بی اساس غیر علمی می پردازند که بیماران بدون آگاهی کامل در معرض این عوارض قرار می گیرند. ضروری است که برای حفظ حقوق بیماران بر این موارد نظارت اعمال شود. بالغ بر 140،000 دانش آموخته پزشکی وجود دارند که در دوران تحصیل خود حتی یک خط لیزر پزشکی مطالعه نکرده اند و اطلاعات کافی در این زمینه ندارند، در بسیاری از موارد این امر منجر به انتقال اطلاعات نادرست به بیماران می شود. به همين دليل شرايط ايجاب می نمايد که برای دانشجویان پزشکی آینده واحد لیزر پزشکی در برنامه آموزشی آنها در نظر گرفته شود، انجمن علمی پزشکی لیزری ایران در جهت حفظ حقوق بیماران و در جهت ارتقاء دانش پزشکان فارغ التحصیل سال های قبل، در عرض چند سال گذشته به بررسی راه کارهائی پرداخته است و با مطالعه در دیگر کشور های جهان و همسان سازی با استانداردهای بین المللی و با الگو از آکادمی ها و انستیتو ها ی آموزشی در کشور هائی مثل کانادا، استرالیا، آمریکا، اروپا... برنامه هائی در دست دارد تا با پیشنهاد آن ها راه حلی برای این مشکلات داشته باشد.
دکتر سهیلا مکملی
رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری ایران