شرکت تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

رئیس هیأت مدیره: دکتر کاظم نبوی نژاد
مدیر عامل: دکتر پرویز کرامتی نوری

شهرک ورزشی تفریحی دندانپزشکان
همکاران ارجمند

با سلام،
 لازم است اعلام نمائیم که تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در نظر دارد برای ایجاد شهرک ورزشی تفریحی دندانپزشکان مبلغ 3 میلیارد تومان سرمایه جمع آوری کند. این مبلغ برای خرید یکی از دو قطعه زمین یکی در مجاورت سد نم رود ( فیروز کوه ) و دیگری درکردان به وسعت 8 و10هکتار بوده و احتیاج به نام نویسی یکصد نفر از داوطلبان همکار دارد لطفاً داوطلبین محترم با این تعاونی تماس بگیرند.
قطعات پیش بینی شده عبارتند از:
250 متری 8 میلیون تومان 4 عدد چک 2 میلیمون تومانی
500 متری 16 میلیون تومان 4 عدد چک 4 میلیون تومانی
1000 متری 30 میلیون تومان 6 عدد چک 5 میلیون تومانی
بعلاوه این امکان وجود دارد که انجمن های تخصصی و انجمن داندانپزشکان عمومی و انجمن دندانپزشکی ایران در بخش های ورزشی تفریحی این شهرک در سرمایه گزاری مشارکت نمایند که توصیه می شود نوع مشارکت و مقدار آن و چگونگی پرداخت را مشخص و به تعاونی اعلام نمایند.
لازم به ذکر است پیشنهاد های ارائه شده بررسی و نتایج آن متعاقباً به انجمن های داوطلب سرمایه گزاری اعلام خواهد شد.
 
مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
فایل غیرمعتبر.

مصاحبه با مدیر عامل
شرکت تعاونی مسکن انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

فهرست اعضاء و سهامداران شركت تعاوني مسكن انجمن دندانپزشكان عمومي ايران
159 نفر عضو و سهامدار شركت تعاوني مسكن انجمن دندان پزشكان عمومي ايران درتاریخ دو شنبه 23 شهریور 1388:
درصورت تمایل برای دریافت خبرنامه ثبت نام کنید.
- 1- دكتر ناهيد رحيمي
- 2- دكتر آزاده احمديه
- 3- دكتر ابراهيم كاظمي صالح
- 4- دكتر ابراهيم محي‌الدين بناب
- 5- دكتر ابوالقاسم سيد عرب
- 6- دكتر احمد پور هشياري
- 7- دكتر احمد رضايي
- 8- دكتر احمد منصوري
- 9- دكتر اردشير رييسي دهكردي
- 10-دكتر اسدالله محبي
- 11-دكتر اسفنديار بيهقي سبزواري
- 12-دكتر اسماعيل آقابابايي
- 13-دكتر اشرف‌السادات جلالي منفرد
- 14-دكتر اعظم سهيليان
- 15-دكتر افسانه مشرف الملك دهكردي
- 16-دكتر اكرم رنگرز جدي
- 17-دكتر الياس رسولي
- 18-دكتر امير سعيد فضايلي
- 19-دكتر امير صباغ‌زاده
- 20-دكتر امين سالم ميلاني
- 21-دكتر باقر شهني‌زاده
- 22-دكتر بنفشه ابريشمي
- 23-دكتر بهاءالدين رضواني
- 24-دكتر بهرام فريان
- 25-دكتر بهروز آييني
- 26-دكتر بهروز حسيني ثاني
- 27-دكتر بهزاد سيف‌عليان
- 28-دكتر بهزاد صالحي
- 29-دكتر بيژن نعمتي
- 30-دكتر پارسا آتش رزم
- 31-دكتر پرويز احمدي
- 32-دكتر پرويز كرامتي
- 33-دكتر پروين خرازي
- 34-دكتر پيمان مهرورز فر
- 35-دكتر تقي بينايي
- 36-دكتر جمشيد صيادي
- 37-دكتر جميله شيرعلي
- 38-دكتر حسن جلالي منفرد
- 39-دكتر حسن نصرت‌الدين
- 40-دكتر حسنعلي عسگري
- 41-دكتر حسين شيران
- 42-دكتر حسين كوهجاني
- 43-دكتر حكمت‌الله جاندوست
- 44-دكتر حميرا حيدري
- 45-دكتر رجاء پيشنمازي
- 46-دكتر رجب حسن‌زاده
- 47-دكتر رحيم آيتي
- 48-دكتر رضا حسين‌پور
- 49-دكتر رضا طاهري آبكوه
- 50-دكتر رضا منزوي
- 51-دكتر رضا وفادوست
- 52-دكتر رضوان اميديان
- 53-دكتر رعنا محمدي سياهبومي
- 54-دكتر زهرا اميني
- 55-دكتر زهرا منصوري
- 56-دكتر زهره كسايي
- 57-دكتر ژاله حسيني اردهالي
- 58-دكتر سارا صفرزاده
- 59-دكتر ساسان دهدشتي
- 60-دكتر سالوه فرمندي
- 61-دكتر سوسن حيدري
- 62-دكتر سيد احمد احمدي
- 63-دكتر سيدعلي جلال منفرد
- 64-دكتر سيدعلي نبوي‌نژاد
- 65-دكتر سيدكاظم نبوي‌نژاد
- 66-دكتر سيدمحسن نايينيان
- 67-دكتر شاهين خديور
- 68-دكتر شراره اسدبيگي
- 69-دكتر شمسي قادري
- 70-دكتر شهرام صفري
- 71-دكتر شهريار جنابي
- 72-دكتر شهريار جنابي
- 73-دكتر شهلا بهمني‌نژاد
- 74-دكتر عبدالرضا نادري
- 75-دكتر عبدالصمد صنامي
- 76-دكتر عبدالوهاب سميعي
- 77- دكتر عطاالله شيرازي
- 78-دكتر علي پيمان
- 79-دكتر علي پيمان
- 80-دكتر علي تاجرنيا
- 81-دكتر علي محمد ابدي
- 82-دكتر عليرضا رستگار
- 83-دكتر عليرضا عليرضايي
- 84-دكتر عليرضا قدري
- 85-دكتر عليرضا مستشاري
- 86-دكتر عليرضا يوسفي پناه
- 87-دكتر عيسي اصغرزاده علمداري
- 88-دكتر غزاله دهقاني عباسي 89-دكتر غلامرضا محمدي
- 90-دكتر فاطمه دبير مقدم
- 91-دكتر فاطمه عسگري لويه
- 92-دكتر فاطمه مهدي‌زاده
- 93-دكتر فرانك كسايي
- 94-دكتر فرحناز حسيني تكيه
- 95-دكتر فرشاد فريدوني
- 96-دكتر فرشيد افتخاري
- 97-دكتر فريبا احمديه
- 98-دكتر قاسم لحيم‌چي
- 99-دكتر قاسمعلي خسروي
- 100-دكتر گلنوش پورسپنج
- 101-دكتر لطيف عظيمي
- 102-دكتر لطيف عظيمي
- 103-دكتر ليلا مستخدمين حسيني
- 104-دكتر مجيد مهرمحمدي
- 105-دكتر محسن ملكي
- 106-دكتر محمد پهلواني
- 107-دكتر محمد جلالي منفرد
- 108-دكتر محمد حسين ايجادي
- 109-دكتر محمد رحيم‌پور
- 110-دكتر محمد شنبه‌اي
- 111-دكتر محمد شهرياري
- 112-دكتر محمد مسيبي قانع
- 113-دكتر محمدباقر جعفري
- 114-دكتر محمدتقي اعلم قمي
- 115-دكتر محمدرضا برزني
- 116-دكتر محمدرضا پوناصح
- 117-دكتر محمدرضا سعادت
- 118-دكتر محمدرضا فرخي
- 119-دكتر محمدعلي ثابتي صنعت
- 120-دكتر محمدعلي جلاليان
- 121-دكتر محمدمهدي عالي‌پناه
- 122-دكتر محمود ضابطي جهري
- 123-دكتر محمود گلشن
- 124-دكتر مرتضي ابراهيمي
- 125-دكتر مرتضي افتخاري
- 126-دكتر مرسده ميرسعيدي
- 127-دكتر مريك مرتاضي طهراني
- 128-دكتر مريم زهرايي
- 129-دكتر مريم فتح‌اللهي قزل قله
- 130-دكتر مريم فقيه
- 131-دكتر مريم‌السادات بصيرت
- 132-دكتر مسعود پزشك
- 133-دكتر مسعود گيلاني‌نژاد
- 134-دكتر معصومه اسلامي
- 135-دكتر مليندا حق‌داده
- 136-دكتر منصور حاج جباري
- 137-دكتر منصور شهرياري
- 138-دكتر منير مقدم‌پور
- 139-دكتر منيژه پور صفوي
- 140-دكتر مهدي انيسيان
- 141-دكتر مهدي زالفيان
- 142-دكتر مهدي شرافتي
- 143-دكتر مهرك يوسف‌خاني
- 144-دكتر مهين كرانشه
- 145-دكتر ناصر آخوندان
- 146-دكتر ناصر مجتبوي
- 147-دكتر ناياب علاقه‌بندان
- 148-دكتر ندا كديور
- 149-دكتر نسرين اميديان
- 150-دكتر نصرالله عليدوستي
- 151- دكتر نوشين نصيري
- 152-دكتر نيره نصيري
- 153-دكتر هاله اسلامي
- 154-دكتر هدايت‌الله كاشانيان
- 155-دكتر همايون فراست
- 156-دكتر همايون يزداني
- 157-دكتر هومن پاك‌نيت
- 158-دكتر يلدا حجتي
- 159-دكتر يونس عالي‌پناه