دکتر مسعود یغمائی

برای دیدن آلبوم عکس های دکتر، روی تصویر زیر کلیک کنید
 
 
مقالات در مجلات داخلی
 • يغمايي م. اصول آنتي بيوتيك درماني. مجله جامعه دندانپزشكي ايران. بهار 1362؛ 3: 37.
 • يغمايي م. تشخيص افتراقي درد در ناحيه دهان و صورت. مجله جامعه دندانپزشكي ايران. پائيز 1363؛ 5: 80.
 • يغمايي م. راشيتيسم انكوژنيك. مجله بيماريهاي كودكان. تير 1369؛ 10(2): 123.
 • يغمايي م. بررسي پيش آگهي و درمان دندانهاي واقع در مسير شكستگي فك. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 1377؛ 16 (3): 304.
 • يغمايي م. معرفي روش جديد جراحي در درمان سندرم گوشي گيجگاهي. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. بهار 1379؛ 18 (1): 76.
 • يغمايي م. معرفي روش جديد جراحي در درمان سندرم گوشي گيجگاهي. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. بهار 1379؛ 18 (1): 76.
 • يغمايي م، رجبي ل، ياوري ا‌س. بررسي كلينيكي شيوع عفونت در 100 مورد جراحي دندانهاي عقل نهفته در بخش جراحي دانشكدة دندانپزشكي شهي بهشتي در سال 1379. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 1383؛ 22 (2): 354-347.
 • Khodayari Namin A, Yaghmaei M, Bohlouli B, Sarkarat F. Concurrent recurrence of rickets and central mandibular giant cell lesion. Beheshti Univ Dent J 2003; 21(Special Lssue): 34-38.
 •  یغمايي مسعود. ‏اصول آنتي بيوتيك درماني. ‏مجله جامعه دندانپزشكي ايران، 1362. 3: ص 37
 • يغمايي مسعود. تشخيص افتراقي درد در ناحيه دهان و صورت. ‏مجله جامعه دندانپزشكي ايران، 1363. 5: ص 80
 • يغمايي مسعود. مقايسه روش هاي مختلف تقويت فكين جهت قبول پروتز (Augmentation) و معرفي تازه ترين روش با استفاده از هيدروكسيل آپاتيت (HA) همراه با معرفي يك بيمار. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، زمستان 1365. 5: ص 47-37
 • يغمايي مسعود. راشيتيسم انكوژنيك. مجله بيماريهاي كودكان، 1369. (2)10: ص 123
 • نظافتي سعيد، يغمايي مسعود. پيشگيري از عفونت زخم در جراحي دهان و فك و صورت با تجويز آنتي بيوتيك (پروفيلاكسي توسط آنتي بيوتيك). مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1372. 17: ص 66-59
 • يغمايي مسعود. بررسي پيش آگهي و درمان دندانهاي واقع در مسير شكستگي فك. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،زمستان 1377. (3)16: ص 312-307
 • يغمايي مسعود. معرفي روش جديد جراحي در درمان سندرم گوشي گيجگاهي. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،بهار 1379. (1) 18: ص 79-76
 • يغمايي مسعود. عود راشي تيسم همزمان با عود ژانت سل مركزي فك پائين. مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، تابستان 1381. (2)20: ص 136-132
 • يغمايي مسعود، رجبي ليلا، امير سعيد ياوري. معرفي روش جديد جراحي در درمان سندرم گوشي گيجگاهي. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،تابستان 1383. (2) 22: ص 354-347
 • يغمايي مسعود...[و ديگران]. مقايسه اثر بتادين و نرمالب سالبين در شستشوي ساكت دنداني و نتيجه آن در كاهش عوارض بعد از جراحي دندان عقل نهفته. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، زمستان 1384. (4) 23: ص 688-683
 • يغمايي مسعود...[و ديگران]. بررسي تغييرات پالپ پس از AVRA: Apical vital root amputation در يك ريشه از دندان هاي چند ريشه اي در سگ. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تابستان 1385. (2) 24: ص 290-279
 • يغمايي مسعود، اژدري سولماز، امير سعيد ياوري. بررسي وضعيت داروها در بيماران مراجعه كننده به بخش تشخيص بيماريهاي دهان و دندان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي 81-1380. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پاييز 1385. (3) 24: ص 402-396
 • يغمايي مسعود، محبت‌دار حميد. مقايسه اثر درمان آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي و آنتي‌بيوتيك‌تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندان‌هاي عقل نهفته كامل. مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تابستان 1386. (2)25: ص 220-216
 • Yaghmaei Masoud...[ and et al ]. Concurrent recurrence of rickets and central mandibular giant cell lesion. Beheshti Univ Dent J, 2003. 21: 34-38

مقالات در کنگره های داخلی
 • يغمايي م. معرفي يك روش جديد استئوتومي منديبول براي افزايش ارتفاع. كنگره جامعه دندانپزشكي ايران- تهران.
 • يغمايي م. اختلال درون مفصل گيجگاهي فكي. دومين كنگره جراحي ترميمي و سوختگي و پلاستيك. ايران-تهران 1368.
 • يغمايي م. انديكاسيون جراحي هايT mi. بيستمين كنگره جامعه جراحان ايران - تهران 1378.
 • يغمايي م. عوارض شايع جراحي حفره دهان. انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران- تهران 1378
 • يغمايي م. بررسي پيش آگهي و درمان دندانهاي واقع در مسير شكستگي فك. سي و نهمين كنگره علمي سالانه و ششمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1378.
 • يغمايي م. مقايسه روشهاي مختلف فيك ليسون در تراماتولوژي فك و صورت. بيست و چهارمين كنگره جامعه جراحان ايران- تهران 1380.
 • يغمايي م. تحولات و پيشرفتها در جراحي هاي پري پروستتيكز. اولين كنگره انجمن علمي پروستودونتيست هاي ايران- تهران 1380.
 • يغمايي م. شكستگي هاي ماگزيلا. كنگره متخصصين گوش، حلق و بيني. تهران (بيمارستان ميلاد) 1380.
 • يغمايي م. استفاد هاز غشاء آمينون به عنوان پيوند جديد مخاط دهان. بيست و ششمين كنگره جامعه جراحان ايران- تهران 1381.
 • يغمايي م. تغييرات جديد در اصول آنتي بيوتيك درماني. چهل و دومين كنگره علمي سالانه و نهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1381.
 • يغمايي م. Controversy در Management بيماران با Pan facial Fractures. انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران- اصفهان 1381.
 • يغمايي م. مروري بر تداخل هاي مهم دنداني از نظر دندانپزشك. چهل و سومين كنگره علمي سالانه و دهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران – تهران 1382.
 • يغمايي م. صدمات اعصاب حسي در جراحي‌هاي دهان (پيشگيري و درمان). چهل چهارمين كنگره علمي سالانه و يازدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي ايران- فروردين 1383.
 • يغمايي م. فلسفه تغييرات آنتي‌بيوتيك تراپي پرفيلاكتيك براي عفونت‌هاي متاستاتيك. چهل و پنجمين كنگره علمي سالانه و دوازدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تير ماه 1384.
 • يغمايي مسعود. معرفي يك روش جديد استئوتومي منديبول براي افزايش ارتفاع. كنگره جامعه دندانپزشكي ايران([1367]. تهران )
 • يغمايي مسعود. اختلال درون مفصل گيجگاهي فكي. كنگره جراحي ترميمي و سوختگي و پلاستيك. ايران(دومين. 1368. تهران )
 • يغمايي مسعود. انديكاسيون جراحي هايT mi. كنگره جامعه جراحان ايران( بيستمين. 1378. تهران )
 • يغمايي مسعود. عوارض شايع جراحي حفره دهان. كنگره انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران( 1378. تهران )
 • يغمايي مسعود. بررسي پيش آگهي و درمان دندانهاي واقع در مسير شكستگي فك. كنگره علمي سالانه( سي و نهمين): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( ششمين. 1378. تهران )
 • يغمايي مسعود...[و ديگران]. عود راشي تيسم همزمان با عود ژانت سل مركزي فك پايين. كنگره علمي سالانه(چهلمين): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( هفتمين. 1379. تهران )
 • يغمايي مسعود. مقايسه روشهاي مختلف فيك ليسون در تراماتولوژي فك و صورت. كنگره جامعه جراحان ايران( بيست و چهارمين. 1380. تهران )
 • يغمايي مسعود. تحولات و پيشرفتها در جراحي هاي پري پروستتيكز. كنگره انجمن علمي پروستودونتيست هاي ايران(اولين. 1380. تهران )
 • يغمايي مسعود. شكستگي هاي ماگزيلا. كنگره متخصصين گوش، حلق و بيني( 1380. تهران )
 • يغمايي مسعود. استفاد هاز غشاء آمينون به عنوان پيوند جديد مخاط دهان. كنگره جامعه جراحان ايران( بيست و ششمين. 1381. تهران )
 • يغمايي مسعود. تغييرات جديد در اصول آنتي بيوتيك درماني. كنگره علمي سالانه(چهل و دومين ): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( نهمين. 1381. تهران )
 • يغمايي مسعود. Controversy در Management بيماران با Pan facial Fractures. كنگره انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران( 1381. اصفهان )
 • يغمايي مسعود. مروري بر تداخل هاي مهم دنداني از نظر دندانپزشك. كنگره علمي سالانه(چهل و سومين ): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( دهمين. 1382. تهران )
 • يغمايي مسعود. صدمات اعصاب حسي در جراحي‌هاي دهان (پيشگيري و درمان). كنگره علمي سالانه(چهل و چهارمين ): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( يازدهمين. 1383. تهران )
 • يغمايي مسعود، ياوري امير سعيد. بررسي كلينيكي شيوع عفونت در 100 مورد دندانهاي عقل نهفته در بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي. همايش دانشجويان دندانپزشكي استان تهران( دومين. 1383. تهران )
 • يغمايي مسعود. فلسفه تغييرات آنتي‌بيوتيك تراپي پرفيلاكتيك براي عفونت‌هاي متاستاتيك(پيشگيري و درمان). كنگره علمي سالانه(چهل و چهارمين ): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( دوازدهمين. 1384. تهران )
 • يغمايي مسعود، ياوري امير سعيد، مشهدي عباس فاطمه. وضعيت پالپ متعاقب Vital Root Amputation در يك ريشه از دندان چند ريشه اي در سگ. كنگره علمي سالانه جامعه جراحان ايران( سي امين. 1385. تهران )
 • يغمايي مسعود. اصول روشهاي آسپسي و كنترل عفونت. همايش علمي دندانپزشكان سراسر كشور ( 1385. تهران )
 • يغمايي مسعود. درمان داروئي و جراحي عفونت هاي ادنتوژنيك. همايش علمي دندانپزشكان سراسر كشور ( 1385. تهران )
 • يغمايي مسعود. داروهاي بيحسي و آشنايي با روشهاي كنترل درد و اضطراب. همايش علمي دندانپزشكان سراسر كشور ( 1385. تهران )
 • يغمايي مسعود. نحوه برخورد با بيمار در موارد اورژانس در حين درمان. همايش علمي دندانپزشكان سراسر كشور ( 1385. تهران )
 • ولي نژاد ابراهيم، يونسيان فرناز، يغمايي مسعود. بررسي ميزان اشباع اكسيژن خون كاپيلاري و فشار نسبي اكسيژن خون شرياني با استفاده از Pulse oximetry در بيماران نيازمند به فيگساسيون بين فكي. كنگره دانشجويان دندانپزشكي سراسر كشور ( نهمين. 1386. تهران )
 • موسوي شايعي سيد حسين، كاوند گلناز، يغمايي مسعود. بررسي اثر آنتي هستامين 1 H (كلرفنرآمين مالئات ) برترميم زخم بافت نرم در دهان Rat. كنگره دانشجويان دندانپزشكي سراسر كشور ( نهمين. 1386. تهران )
 • آبرومند داريوش، صفار شاهرودي عاطفه، يغمايي مسعود. بررسي اثرات جراحي ارتوگاتيك بر وضعيت شنوايي در بيماران قرارگرفته تحت عمل جراحي فك و صورت. كنگره دانشجويان دندانپزشكي سراسر كشور ( نهمين. 1386. تهران )
 • يغمايي مسعود. آناتومي جراحي. سمپوزيم استئولوژي ايران با همكاري بخش جراحي دهان دانشگاه ژنو سويس( دومين. 1386. تهران )
 • يغمايي مسعود. توصيه ها و نكات مهم مرتبط با بي حسي هاي موضعي . كنگره علمي سالانه(چهل و هفتمين ): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( چهاردهمين. 1386. تهران )
 • يغمايي مسعود. اشتباهات رايج در management كلي بيماران جراحي. كنگره علمي سالانه(چهل و هفتمين ): كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران( چهاردهمين. 1386. تهران )
 
تألیفات
 • يغمايي مسعود. جراحي دهان و فك و صورت. تهران: باورداران، 1375
 • يغمايي مسعود. تداخل اثر دارويي در دندانپزشكي و جراحي دهان و فك و صورت. تهران: تيمورزاده، آرا، 1374
 • يغمايي مسعود. بي حسي موضعي درد دندانپزشكي. تهران: موسسه حيان، 1375
 • يغمايي مسعود. جراحي دهان و فك و صورت نوين. تهران: مؤسسه فرهنگي انتشاراتي مير، 1382
 • يغمايي مسعود. جراحي دهان و فك و صورت پيترسون/ نويسنده همكار ش شفايي‌فرد. تهران: شايان‌ نمودار، 1383 
 
طرح های تحقیقاتی
 • يغمايي مسعود. بررسي ميزان سلامت و revascularization پالپ در پاسخ به Vital Root Amputation در يك ريشه از دندانهاي چندريشه اي سگ/با همكاري بهنام اسلامي، سيداميرسعيد ياوري. سازمان اعتبار دهنده: مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. محل اجرا: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 84-1383 
 • يغمايي مسعود. بررسي شيوع صدمات دنداني در هنگام لوله گذاري براي بيهوشي (Intubation)/ با همكاري علي دباغ، فؤاد شهابيان، اميرسعيد ياوري. سازمان اعتبار دهنده: معاونت پژوهش دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. محل اجرا: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 85-1384
 • يغمايي مسعود. بررسی تاثیر موضعی سولفات روی (ZnSO4) بر ترمیم استخوان جمجمه خرگوش/با همكاري شروين صادقي. سازمان اعتبار دهنده: مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. محل اجرا: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 86-1385
 • يغمايي مسعود. بررسی اثر مصرف خوراکی روی (Zn) بر استخوانسازی خرگوش/با همكاري محمد ابریشم...[و ديگران]. سازمان اعتبار دهنده: مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. محل اجرا: دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 87-1386
 
پایان نامه های تحقیقاتی
 • يغمايي م. فلسفه تغييرات آنتي‌بيوتيك تراپي پرفيلاكتيك براي عفونت‌هاي متاستاتيك. چهل و پنجمين كنگره علمي سالانه و دوازدهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تير ماه 1384.
 • استاد راهنما: يغمايي م. بررسي كلينيكي شيوع عفونت در 100 مورد جراحي دندانهاي عقل نهفته در بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 1379. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: رجبي ل. شماره پايان‌نامه: 2066. سال تحصيلي: 80-1379.
 • استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر بتادين در شستشوي زخم نسج سخت (ساكت دنداني) در كاهش عوارض بعد از جراحي دندان عقل نهفته. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: حيدري س. شماره پايان‌نامه: 2314، سال تحصيلي: 80-1381.
 • استاد راهنما: يغمايي م، اسلامي ب. بررسي اثر آنتي هيستامين H1 (كلرفنر آمين مالئات) بر ترميم زخم بافت نرم در دهان موش صحرايي. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: شايعي‌موسوي ح. نگارنده: 2097، سال تحصيلي: 80-1379.
 • استاد راهنما: يغمايي م‌، مشرف م. استاد مشاور: اجلالي م. بررسي ميزان موفقيت استفاده از پيوند غشاء آمنيون در وستيبولوپلاستي و مطالعه تغييرات بافت‌شناسي آن. جهت دريافت دكتري تخصصي. نگارنده: سمندري م‌ح. شماره پايان‌نامه: 264، سال تحصيلي: 81-1380.
 • استاد راهنما: يغمايي م. بررسي ميزان شيوع شكستگي‌هاي كنديل در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دهان، فك و صورت بيمارستان دكتر شريعتي تهران در طي سالهاي 71 تا 1381. جهت دريافت دكتري عمومي دندانپزشكي. نگارنده: رجايي ا. شماره پايان‌نامه: 2369. سال تحصيلي: 82-1381.
 • استاد راهنما: يغمايي م. بررسي وضعيت مصرف داروها و بيماريهاي سيستميك شايع در بيماران مراجعه كننده به بخش تشخيص بيماريهاي دهان و دندان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي 81-1380. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: اژدري س. شماره پايان‌نامه: 2300. سال تحصيلي: 1382.
 • استاد راهنما: يغمايي م. بررسي ميزان اشباع اكسيژن خون كاپيلري (SPO2) و فشار نسبي اكسيژن شرياني (PaO2) بيماران بيمارستان طالقاني از فروردين تا اسفند 1380 با استفاده از Pluse oximetry در جراحي‌هاي فك و صورت كه نياز به فيكساسيون بين فكي (Maxillo mandibular fixation). جهت دريافت دكتري تخصصي. نگارنده: ولي‌نژاد ا، شماره پايان‌نامه: 274، سال تحصيلي: .
 • استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي (بلاست خوراكي) با آنتي بيوتيك تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: محبت‌دار ح، شماره پايان‌نامه: 2462، سال تحصيلي: 84-1383. استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي (بلاست خوراكي) با آنتي بيوتيك تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: محبت‌دار ح، شماره پايان‌نامه: 2462، سال تحصيلي: 84-1383. استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي (بلاست خوراكي) با آنتي بيوتيك تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: محبت‌دار ح، شماره پايان‌نامه: 2462، سال تحصيلي: 84-1383. استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي (بلاست خوراكي) با آنتي بيوتيك تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: محبت‌دار ح، شماره پايان‌نامه: 2462، سال تحصيلي: 84-1383. استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي (بلاست خوراكي) با آنتي بيوتيك تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: محبت‌دار ح، شماره پايان‌نامه: 2462، سال تحصيلي: 84-1383. استاد راهنما: يغمايي م. مقايسه اثر آنتي‌بيوتيك پروفيلاكسي (بلاست خوراكي) با آنتي بيوتيك تراپي 5 روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. جهت دريافت دكتري عمومي. نگارنده: محبت‌دار ح، شماره پايان‌نامه: 2462، سال تحصيلي: 84-1383.
 • احمدزاده ابوالقاسم. دراي ساكتDRY - SOCKET. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 63-1362. شماره پايان نامه: 5
 • محمدي محمد علي. بيماريهاي سينوس ماگزيلا با منشا دنداني. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 63-1362. شماره پايان نامه: 22
 • بيات محمد. خونرساني به سر و گردن. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 68-1367. شماره پايان نامه: 276
 • عسگري سعيد. عصب سه قلو. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 68-1367. شماره پايان نامه: 271
 • فريدون پوردانش. آناتومي دهان و مسير انتشار عفونتهاي دنداني. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 68-1367. شماره پايان نامه: 272
 • اقبال محمدجعفر. اعصاب مغزي. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 68-1367. شماره پايان نامه: 274
 • نظافتي سعيد. استفاده از هيدروكسيل آپاتيت در جراحي فك و صورت. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 69-1368. شماره پايان نامه: 506
 • پوراسدالله پيمان. ترانسپلانتيشن دندان. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 69-1368. شماره پايان نامه: 499
 • مقدم سهيلي. بررسي پيش‌آگهي و درمان دندانهاي واقع در مسير شكستگي فك. (دانشگاه آزاد). استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 77-1376. شماره پايان نامه: 908
 • رجبي ليلا. بررسي كلينيكي شيوع عفونت در ۱۰۰ مورد جراحي دندانهاي عقل نهفته در بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال ۱۳۷۹. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 80-1379. شماره پايان نامه: 2066
 • شايعي موسوي حسين. بررسي اثر آنتي هيستامين H1 كلر فنر آمين ماليات بر ترميم زخم بافت نرم در دهان موش صحرايي. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 80-1379. شماره پايان نامه: 2097
 • اژدري سولماز. بررسي وضعيت مصرف داروها و بيماريهاي سيستميك شايع در بيماران مراجعه كننده به بخش تشخيص بيماري هاي دهان و دندان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال تحصيلي ۸۱-۱۳۸۰. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1382. شماره پايان نامه: 2300
 • حيدري سولماز. مقايسه اثر بتادين در شستشوي زخم نسج سخت ساكت دنداني در كاهش عوارض بعد از جراحي دندان عقل نهفته. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 81-1380. شماره پايان نامه: 2314
 • رجايي ايرج. بررسي ميزان شيوع شكستگي هاي كنديل در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دهان ،فك و صورت بيمارستان دكتر شريعتي تهران در طي سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 82-1381. شماره پايان نامه: 2369
 • محبت دار حميد. مقايسه اثر آنتي بيوتيك پروفيلاكسي بلاست خوراكي با آنتي بيوتيك تراپي ۵ روزه در پيشگيري از عفونت جراحي دندانهاي عقل نهفته داخل استخواني فك پايين. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 84-1383. شماره پايان نامه: 2462
 • ياوري اميرسعيد. بررسي تغييرات پالپ پس از AVRA Apical Vital Root Amputation در يك ريشه از دندانهاي چند ريشه اي در سگ. استاد راهنما: مسعود يغمايي، استاد مشاور: بهنام اسلامي، محمد اثني عشري، فاطمه مشهدي عباس. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 84-1383. شماره پايان نامه: 2511
 • قديري دهكردي سلمان. مروري بر تاثير روي در روند بهبود زخم در پوست. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 84-1383. شماره پايان نامه: 2515
 • شهابيان فواد. بررسي شيوع صدمات دنداني در هنگام لوله گذاري براي بيهوشي در بيمارستان طالقاني طي خرداد و تير ۱۳۸۵. استاد راهنما: مسعود يغمايي، استاد مشاور: علي دباغ. پايان نامه دكتراي عمومي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 85-1384. شماره پايان نامه: 2593
 • گراييلي محمد علي. ارزيابي كلينيكي كاربرد هيدروكسيل آپاتيت HA براي بازسازي ريج هاي تحليل رفته بررسي مقالات و گزارش ۴ مورد بيمار. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 67-1366. شماره پايان نامه: 33
 • دالايي محمد جعفر. استفاده از MESH تايتانيوم جهت بازسازي فك پايين همراه معرفي چند مورد. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 68-1367. شماره پايان نامه: 37
 • كلانتر معتمدي محمدحسين. كاربرد هاپست در جراحي هاي دهان و فك و صورتApplications of Hapset Hydroxylapatite Bone Graft Plaster in Oral and maxillofacial Surgery. استاد راهنما: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 70-1369. شماره پايان نامه: 7
 • باقري شيدا. وبررسي تاثير جراحي Superior Repositioning ماگزيلا بر بافت سخت منديبل. استاد راهنما: بهرام ساعدي؛ استاد مشاور: مسعود يغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 79-1378. شماره پايان نامه: 239
 • سمندري محمد حسن. بررسي ميزان موفقيت استفاده از پيوند غشا آمنيون در وستيبولوپلاستي و مطالعه تغييرات بافت شناسي آن. استاد راهنما: مسعوديغمايي، محمد مشرف؛ استاد مشاور: مسعود اجلالي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 79-1378. شماره پايان نامه: 264
 • ولي‌نژاد ابراهيم . بررسي ميزان اشباع اكسيژن خون كاپيلري SPO2 و فشار نسبي اكسيژن شرياني PaO2 بيماران بيمارستان طالقاني از فروردين تا اسفند ۱۳۸۰ با استفاده از Pulse oximetry در جراحي هاي فك و صورت كه نياز به فيكساسيون بين فكي Maxillo mandibular fixation دارند. استاد راهنما: مسعوديغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 1381. شماره پايان نامه: 274
 • آبرومند داريوش. بررسي اثرات جراحي ارتوگناتيك بر وضعيت شنوايي بيماران عمل شده در بخش جراحي فك و صورت بيمارستان طالقاني از ابتداي سال ۸۲ لغايت انتهاي شش ماهه اول سال ۸۳. استاد راهنما: مسعوديغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 84-1383. شماره پايان نامه: 384
 • سليمانپور محمدرضا. بررسي اتلاف خون (Blood loss ) در بيماران ارتوسرجري شده بر اساس پارامترهاي كلينيكي و پاراكلينيكي دربيمارستان آيت الله طالقاني طي سالهاي 1383 تا 85. استاد راهنما: عباس خداياري نمين؛ استاد مشاور: مسعوديغمايي. پايان نامه دكتراي تخصصي. دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 86-1385. شماره پايان نامه: 327
 
مقالات در مجلات خارجی
 • Yaghmaei Masoud. Varicella inclusion bodies in an oduntogenic cjst. Journal of the Connecticut state, 1983. 57: 122-124
 • Yaghmaei Masoud. Nucleolar organizer regions in selected odontogenic lesions. Journal of the Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology, 2003. 95(2): 187-192
 • Yaghmaei Masoud...[ and et al ]. Use of Amnion as a graft Material in Vestibuloplasty: a preliminary. Oral Surgery Oral Medical Oral Pathology Oral Radiol Enod, May 2004. 97(5): 574-578
 • Yaghmaei Masoud...[ and et al ]. Histological Assessment of Pulp Condition after Apical Vital Root Transection in One Root of Multirooted Teeth in Dogs: A Preliminary Study. Journal Endodontics, Sep 2007. 33(9): 1061-1065 
مقالات در کنگره های خارجی
 • Yaghmaei Masoud. Concurrent Recurrence of Rickets and central mandibular giant cell lesion. annual conference of. AOMSI( 26th. 2000. Bangalore)r