دندان: واژه نامه‏ی آنلاین دندان پزشکی - لاتین، فارسی، انگلیسی
ابرِیژن

ابرِیژن

خراش, سایش, ساییدگی, فرسایش, ساییدگی, ابریژن.
سایش و از بین رفتن ساختمان دندان در اثر نیروهای خارجی (جز جویدن) مثل نگه داشتن چیزی بین دندان ها، مسواک زدن نادرست، استفاده نادرست از خلال دندان و همچنین درآوردن و جاگذاری مکرر دستگاه های دهانی.

تفاوت اتریشن با ابریژن: تخریب دندان در ابریژن (بر خلاف اتریشن که با ضربه انجام می شود)، با مالش، سایش و اصطکاک اتفاق می افتد (مانند مالیدن سنباده به یک جسم).

ساییدگی و فرسایش دندان به وسیله ی فشار غیر از جویدن; مثل نگهداشتن لوازم در بین دندانها، مسواک زدن نادرست، استفاده از مواد ساینده، دندان قروچه یا بروکسیسم و علل مختلف دیگر
 

Tooth wear caused by forces other than chewing such as holding objects between the teeth or improper brushing.
 
Removal of tooth structure due to rubbing and scraping (e.g. incorrect brushing method)

Abrasion is the loss of tooth structure by mechanical forces from a foreign element. If this force begins at the cementoenamel junction, then progression of tooth loss can be rapid since enamel is very thin in this region of the tooth. Once past the enamel, abrasion quickly destroys the softer dentin and cementum structures.
Possible sources of this wearing of tooth are toothbrushes, toothpicks, floss, and any dental appliance frequently set in and removed from the mouth. The appearance is commonly described as V-shaped when caused by excessive pressure during tooth brushing. Abrasion is seen at a crevical necks of the teeth, as a deep ridge on the buccal or labial surfaces. The surface is shiny rather than carious, and sometimes the ridge is deep enough to see the pulp chamber within the tooth itself.
The teeth most commonly affected are premolars and canines.


1. the abnormal wearing away of a substance or tissue by a mechanical process.
2. the pathologic wearing away of tooth structure by an external mechanical source, most commonly incorrect toothbrushing methods.

1.  A scraping away of a portion of a surface.
2. The wearing down or rubbing away or removal of the superficial layers of skin or mucous membrane in a limited area.
3. The pathological wearing away of tooth substance by mechanical means; grinding.


::  Abrasion

بازگشت به فهرست

افزودن

اگر نظری برای اصلاح یا تکمیل این واژه نامه دارید و یا مایل هستید با ایردن در تکمیل آن همکاری کنید، لطفن با تکمیل فرم زیر با ما تماس بگیرید.
در محل خالی زیر پیام و مشخصات خود را نوشته، ارسال را بزنید.
Name نام*
Email رایانامه*
Message پیام *
کپچا
CAPTCHA
حروفی که در تصویر می بینید را تایپ کنید*