دندان: واژه نامه‏ی آنلاین دندان پزشکی - لاتین، فارسی، انگلیسی
بیوپسی

بیوپسی

نمونه برداری از بافت زنده.
روند برداشت بافت برای مطالعه و ارزیابی بافت شناسی. این ارزیابی می تواند زیر میکروسکوپ انجام شود و یا با روش های شیمیایی.
برداشت بافت می تواند با یک سوزن ویژه به میزان اندک باشد و یا برداشت بخش بزرگی از یک ناحیه با انجام جراحی.

Process of removing tissue for histologic evaluation.
Biopsy is a medical test that involves removal of tissue in order to examine it for disease. The tissue samples may be taken from any part of the body. There are several types of biopsies. Some biopsies involve removing a small amount of tissue with a needle while others involve surgically removing an entire lump or suspected tumor.
A biopsy is a medical test commonly performed by a surgeon or an interventional radiologist involving sampling of cells or tissues for examination.
It is the medical removal of tissue from a living subject to determine the presence or extent of a disease.
The tissue is generally examined under a microscope by a pathologist, and can also be analyzed chemically.

Biopsy is of Greek origin, coming from the words bio, meaning life, and opsia, meaning to see.

Doctors may call an area of abnormal tissue a lesion, a tumor, or a mass.
::  Biopsy

بازگشت به فهرست

افزودن

اگر نظری برای اصلاح یا تکمیل این واژه نامه دارید و یا مایل هستید با ایردن در تکمیل آن همکاری کنید، لطفن با تکمیل فرم زیر با ما تماس بگیرید.
در محل خالی زیر پیام و مشخصات خود را نوشته، ارسال را بزنید.
Name نام*
Email رایانامه*
Message پیام *
کپچا
CAPTCHA
حروفی که در تصویر می بینید را تایپ کنید*