دندان: واژه نامه‏ی آنلاین دندان پزشکی - لاتین، فارسی، انگلیسی
استوماتیت

استوماتیت

استوماتیت, استئوماتیت, استوماتایتیس, التهاب دهان, آماس دهان.

التهاب فراگیر دهان (شامل مخاط دهان، لب ها، زبان و کام ) که دارای 2 نوع اصلی است : استوماتیت هرپسی حاد و استوماتیت آفتی (زخم دهان ) که شایع تر است. سایر انواع عبارتند از ژنژیویت، پریودنتیت، کاندیدیاز (برفک ) و آنژین ونسان .
استوماتیت ممکن است نشانه ای از یک اختلال زمینه ای جدی تر باشد. 

Inflammation of the mouth.

Stomatitis is an inflammation of the mucous lining of any of the structures in the mouth, which may involve the cheeks, gums, tongue, lips, throat, and roof or floor of the mouth. The inflammation can be caused by conditions in the mouth itself, such as poor oral hygiene, dietary protein deficiency, poorly fitted dentures, or from mouth burns and scars from food or drinks, toxic plants, or by conditions that affect the entire body, such as medications, allergic reactions, radiation therapy, or infections. 

Inflammation of the mucous membrane of the mouth.

Mucositis, Oral; Oromucositis; Mucositides, Oral; Oral Mucositides; Oromucositides; Stomatitides
INFLAMMATION of the soft tissues of the MOUTH, such as MUCOSA; PALATE; GINGIVA; and LIP.

Stomatitis, a general term for an inflamed and sore mouth, can disrupt a person's ability to eat, talk, and sleep. Stomatitis can occur anywhere in the mouth, including the inside of the cheeks, gums, tongue, lips, and palate.
Symptoms of Stomatitis: Canker Sores and Cold Sores

Stomatitis is an inflammation of the mucous lining of the mouth, which may involve the cheeks, gums, tongue, lips, and roof or floor of the mouth. The word "stomatitis" literally means inflammation of the mouth.

::  Stomatitis

بازگشت به فهرست

افزودن

اگر نظری برای اصلاح یا تکمیل این واژه نامه دارید و یا مایل هستید با ایردن در تکمیل آن همکاری کنید، لطفن با تکمیل فرم زیر با ما تماس بگیرید.
در محل خالی زیر پیام و مشخصات خود را نوشته، ارسال را بزنید.
Name نام*
Email رایانامه*
Message پیام *
کپچا
CAPTCHA
حروفی که در تصویر می بینید را تایپ کنید*