دندان: واژه نامه‏ی آنلاین دندان پزشکی - لاتین، فارسی، انگلیسی
جستجو:
 

آنتریور آنتریور

::  Anterior, Before in place, More Forward

اکلوزال اکلوزال

::  Occlusal

انسیزال انسیزال

::  Incisal

اوربایت اوربایت

::  Overbite, Over Bite

اورجت اورجت

::  Overjet, Over Jet,

باکال باکال

::  buccal

پالاتال پالاتال

::  Palatal

پُستریور پُستریور

::  Posterior,

دنتیشن دنتیشن

::  Dentition

دیستال دیستال

::  Distal

کراس بایت کراس بایت

::  Cross-bite

گامی اسمایل گامی اسمایل

::  Gummy Smile

لبیال لبیال

::  Labial

لینگوال لینگوال

::  Lingual, Situated near the Tongue

مزیال مزیال

::  Mesial, Medial


افزودن

اگر نظری برای اصلاح یا تکمیل این واژه نامه دارید و یا مایل هستید با ایردن در تکمیل آن همکاری کنید، لطفن با تکمیل فرم زیر با ما تماس بگیرید.
در محل خالی زیر پیام و مشخصات خود را نوشته، ارسال را بزنید.
Name نام*
Email رایانامه*
Message پیام *
کپچا
CAPTCHA
حروفی که در تصویر می بینید را تایپ کنید*