RSS جستجو:
 

تربیت بدنی 1

اهداف:
1-    آشنا شدن دانشجویان با مفاهیم و اهداف تربیت بدنی و نقش و اثر آن در زندگی فردی و اجتماعی
2-    فراگرفتن شیوه های حظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن به منظور انجام وظایف فردی، اجتماعی، و شرعی.
3-    فرا گرفتن اصول حرکات بدنی(عملی و نظری) به منظور ایجاد تحرک و پویایی بیشتر در گذراندن اوقات فراغت و خودآزمایی در طول زندگی

تنظیم خانواده و جمعیت

زبان خارجه

کسب مهارت در خواندن و درک مفاهیم متون خارجی به منظور آماده ساختن دانشجو برای فراگرفتن متون تخصصی

متون اسلامی -آیات و احادیث

ادامه آموزش زبان عربی دبیرستان در حدی که دانشجو ضمن یادآوری قواعد صرف و نحوی که در دوره راهنمایی و دبیرستان خوانده آیات و روایات ساده و مسائل اخلاقی را مطابق آن قواعد تجزیه و تحلیل کند و در نتیجه بتواند به خواندن و فهم متون ساده عربی از قبیل آیات، روایات، ادعیه و زیارت نامه های ساده تسلط نسبی پیدا کند.

معارف اسلامی1

آشنا ساختن دانشجویان با تفکر دینی و معارف اسلامی به شیوه برهانی – قرآنی و با استفاده از منابع وحی. مقدمه: نیاز انسان به مکتب یا انگیزه های گرایش دینی با اشاره به ضرورت تفکر در خداشناسی و مسائل دینی ( درذیل این عنوان مسئله فطرت و عقل گنجانیده شود)

معارف اسلامی2

پیشنیاز:معارف اسلامی1
آشنا ساختن دانشجویان با تفکر دینی و معارف اسلامی به شیوه قرآنی -  برهانی و با استفاده از منابع وحی

تاریخ اسلام

آشنایی دانشجویان با چگونگی ظهور اسلام و نفوذ گسترش آن تا پایان زندگی رسول خدا(ص)


انقلاب اسلامی و ریشه های آن از قرن سیزدهم

شناساندن ماهیت سیاسی – انقلابی بودن اجمالی قیام ها و نهضت های مهم اسلامی که در طی تاریخ اتفاق افتاده و بیان نسبتا تفصیلی علل و عوامل تکوین، پیدایش، پیروزی، تثبیت و گسترش انقلاب اسلامی ایران

فارسی

تکمیل آموزش زبان فارسی دوره دبیرستان در حدی که دانشجو بتواند کتب فارسی مورد نیاز خود را بی غلط بخواند و مطالب مورد نیاز در این سطح را بی غلط بنویسد.

اصول و مبانی رایانه

آشنایی با رایانه و کاربرد آن در دندان پزشکی

ایمنی شناسی

آشنایی با سیستم ایمنی بدن
1 – ایمنی شناسی نظری (5/2 واحد)
2 –  ایمنی شناسی عملی (5/0 واحد)

اخلاق پزشکی

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با اصول اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام می باشد تا پس از پایان این دوره علاوه بر اطلاع از اصول اخلاق پزشکی تغییرات اساسی در رفتار و عادت خویش به عمل آورند.

آناتومی دندان

آشنایی با شکل آناتومی دندان ها
1 -آناتومی دندان نظری(1 واحد)
2 -آناتومی دندان عملی (2 واحد)

انگل شناسی

آشنایی با بیماری های انگلی و قارچی که در محوطه دهان و مخاط آن ایجاد ضایعه کرده و یا به طور آزاد در آن جا زندگی می کنند و نیز آلودگی های انگلی که از طرف دندان پزشک ممکن است به بیمار منتقل شود و یا آن که خود وی بدان مبتلا باشد و باید آگاهی نسبت بدان داشته باشد.

آسیب شناسی دهان و فک و صورت

آشنایی با ساختمان ویروس ها و ارتباط آن ها با بیماری های دهانشناساندن تغییرات مرضی نسوج حفره دهان و ساختمان های مجاور آن (به طور مستقل و موضعی و یا در ارتباط  با بیماری های سیستمیک) و نیز تطابق این تغییرات و کاربرد آ ن ها در کلینیک، پیش آگهی و درمان ضایعات
1-آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1 نظری (2 واحد)
2 - آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2 نظری (2 واحد)
3 - آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1 عملی (1 واحد)
4 –  آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2 عملی (1 واحد)

اخلاق و تربیت اسلامی

هدف این درس آشنایی دانشجویان با اصول تربیتی از دیدگاه اسلام می باشد تا پس از پایان این درس علاوه بر اطلاع از اصول تربیتی اسلام تغییرات اساسی در رفتار و عادات خویش به عمل آورند.

آناتومی عمومی

1-          آناتومی عمومی نظری (3 واحد)
2-          آناتومی عمومی عملی (3 واحد)

پروتزمتحرک پارسیل

آشنایی با آماده سازی دهان جهت پذیرفتن پروتز پارسیل متحرک و درمان بی دندانی پارسیلی در یک قوس دندانی آماده جهت شروع ساخت یک پروتز پارسیل متحرک
1- پرتزمتحرک پارسیل 1 نظری (1 واحد)
2- پرتزمتحرک پارسیل 2 نظری (1 واحد)
3- پرتزمتحرک پارسیل 1 عملی  (2 واحد)
4- پرتزمتحرک پارسیل 2 عملی  (2 واحد)
5- پرتزمتحرک پارسیل 3 عملی  (2 واحد)

بافت شناسی انسانی

1 – بافت شناسی نظری (2 واحد)
2 – بافت شناسی عملی (1 واحد)

پروتزمتحرک کامل

آموزش نظری جهت درمان بیماران بدون دندان که با دهان آماده برای پذیرفتن پروتز متحرک کامل مراجعه می نمایند.
 1- پروتزمتحرک کامل 1 نظری (1 واحد)
2 - پروتزمتحرک کامل 2 نظری (1 واحد)
3 - پروتزمتحرک کامل 1 عملی  (2 واحد)
4 - پروتزمتحرک کامل 2 عملی  (2 واحد)
5 - پروتزمتحرک کامل 3 عملی  (2 واحد)
6 - پروتزمتحرک کامل 4 عملی  (1 واحد)

پریودونتولوژی

ارائه مجموعه ای از دروس نظری و عملی به دانشجویان جهت آشنایی و شناخت ضایعات بافت های نگهدارنده دندان و پیشگیری از ایجاد و درمان بیماری های پریودنتال می باشد.
1 – پریودونتولوژی 1 نظری (1 واحد)
2 – پریودونتولوژی2نظری (1 واحد)
3 – پریودونتولوژی 3 نظری (1 واحد)
4 – پریودونتولوژی 1 عملی (1 واحد)
5 – پریودونتولوژی 2 عملی (1 واحد)
6 – پریودونتولوژی 3 عملی (1 واحد)
7 – پریودونتولوژی 4 عملی (1 واحد)

پروتز ثابت

1- یادگیری، فهم و درک و بکاربردن مطالب تئوری در کارهای کلینیکی
2- آموزش علمی و عملی به منظور ترمیم دندان ها و جایگزینی دندان های از دست رفته
3- آموزش نحوه حفظ دندان ها موجود با رستوریشن های ثابت و رعایت بهداشت ونکات پیشگیری
4- آموزش نحوه تامین زیبایی و فانکشن مورد نیاز بیماران
1  - پروتز ثابت 1نظری(1 واحد)
2  - پروتز ثابت 2نظری(1 واحد)
3  - پروتز ثابت 3نظری(1 واحد)
4  - پروتز ثابت 1عملی(4 واحد)
5  - پروتز ثابت2 عملی(2 واحد)
6  - پروتز ثابت 3عملی(2 واحد)

بیولوژی دهان

فراگیری و روابط و کاربرد قسمت هایی از علوم پایه و دروس اختصاصی در ارتباط با بیولوژیک با حفره دهان و فک و صورت

تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندان پزشکی پیشگیری

آشنایی دانشجویان با انواع مواد غذایی و تاثیر آ ن ها در بهداشت عمومی و دندان پزشکی پیشگیری

اندودانتیکس

آموزش مجموعه ای از دروس نظری و عملی به دانشجویان به طوری که قادر به تشخیص و درمان ضایعات مرتبط پالپ، پری اپیکال و عوارض عفونت های ناشی از آن ها باشند.
1 - اندوداتیکس 1 نظری (1 واحد)
2 - اندوداتیکس 2 نظری (1 واحد)
3 - اندوداتیکس 3 نظری (1 واحد)
4 - اندوداتیکس 1 عملی (2 واحد)
5 - اندوداتیکس 2 عملی (2 واحد)
6 - اندوداتیکس 3 عملی (2 واحد)
7 - اندوداتیکس 4 عملی (1 واحد)

بیماری های دهان و تشخیص

هدف از آموزش بیماری های دهان و تشخیص شناخت و درمان ضایعاتی است که با منشا عمومی و موضعی و یا هر دو محیط دهان تظاهر می نمایند.
1 - بیماری های دهان و تشخیص 1 نظری (2 واحد)
2- بیماری های دهان و تشخیص 2 نظری (2 واحد)
3 - بیماری های دهان و تشخیص 3 نظری (1 واحد)
4 - بیماری های دهان و تشخیص 1 عملی (1 واحد)
5 - بیماری های دهان و تشخیص 2 عملی (1 واحد)
6 - بیماری های دهان و تشخیص 3 عملی (1 واحد)

بیماری های داخلی

آموزش و شناساندن بیماری های داخلی و رابطه آن ها با دندان پزشکی با توجه به درمان های مشترک
 1 – بیماری های داخلی 1 (1 واحد)
2 – بیماری های داخلی 2 (2 واحد)

بیماری های روانی

آموزش و شناسایی بیماری ها و اختلالات روانی در ارتباط با بیماری های دندان پزشکی و روش های درمانی آن ها

بیوشیمی
شناخت بیوشیمی و ساختمان بدن انسان از نظر بیوملکولی
1  بیوشیمی نظری (4 واحد)
2 –بیوشیمی عملی (1 واحد)

دندان پزشکی جامعه نگر

ایجاد نگرش پیشگیری و تمرین روش های پیشگیری در جامعه و آشنایی با سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور
1 - دندان پزشکی جامعه نگرنظری (1 واحد)
2 - دندان پزشکی جامعه نگرعملی (5 واحد)

درمان جامع دندان پزشکی

ایجاد توانایی های لازم در دانشجو در حدی که قادر باشد یک بیمار نیازمند به درمان های دندان پزشکی را تشخیص داده، طرح درمان مناسب راتعیین کرده، اولویت های درمانی را مشخص نموده و نسبت به اجرای تمامی آن ها در آن بیمار اقدام نماید. همچین بتواند آموزش های لازم به منظور بهداشت و پیشگیری در آن بیمار را بدهد.

رساله

دانشجو بتواند پس از پایان دوره دکتری دندان پزشکی یک پژوهش در زمینه رشته علمی خود با رعایت موازین علمی انجام داده و ارائه نماید.
1- رساله 1 (1 واحد)
2- رساله 2 (1 واحد)
3- رساله 3 (1 واحد)
4- رساله 4 (5 واحد)

جراحی دهان و فک و صورت

 آموزش نظری و عملی به دانشجویان جهت آشنا شدن به کلیه اصول و ضوابط جراحی دهان به طوری که دانشجو پس از اتمام دوره جراحی دهان قادر باشد اعمال جراحی کوچک دهان را انجام دهد و در مواردی که جراحی بزرگ فک و صورت مطرح باشد بیمار را راهنمایی صحیح نموده و کمک های اولیه را در صورت لزوم ارائه نماید.
1 - جراحی دهان و فک و صورت 1 نظری (1 واحد)
2 - جراحی دهان و فک و صورت 2 نظری (1 واحد)
3 - جراحی دهان و فک و صورت 3 نظری (1 واحد)
4 - جراحی دهان و فک و صورت 4 نظری (1 واحد)
5 - جراحی دهان و فک و صورت 1 عملی (1 واحد)
6 - جراحی دهان و فک و صورت 2 عملی (1 واحد)
7 - جراحی دهان و فک و صورت 3 عملی (2 واحد)
8 - جراحی دهان و فک و صورت 4 عملی (1 واحد)
9 - جراحی دهان و فک و صورت 5 عملی (2 واحد)

دندان پزشکی کودکان

هدف از درس نظری و کار عملی دندان پزشکی کودکان در سه زمینه پیشگیری و درمان و تحقیق عبارت از آموزش روش های پیشگیری و درمان ناراحتی های دندانی و دهانی کودکان وشناخت کلی رشد و نمو عمومی بدن مخصوصا سر و صورت و علل نا هنجاری های رشدی تکاملی فک ها و در حد لزوم طرز پیشگیری از آن و بالاخره روش های تحقیق در امر سلامت دهان و دندان ها است.
1  - دندان پزشکی کودکان 1 نظری (1 واحد)
2  - دندان پزشکی کودکان 2 نظری (1 واحد)
3  - دندان پزشکی کودکان 3 نظری (1 واحد)
4  - دندان پزشکی کودکان 1 عملی (1 واحد)
5  - دندان پزشکی کودکان 2 عملی (2 واحد)
6  - دندان پزشکی کودکان 3 عملی (2 واحد)

ژنتیک انسانی

مطالعه پدیده توارثی در انسان در سطح خانواده و جمعیت می باشد.

جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک

آموزش و شناساندن انواع سلول و ترکیب آن ها و عناصر طبیعی سازنده نسوج و نرم دندان، حفره دهان، فکین و ساختمان های مجاور آن
1 -جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک نظری (2 واحد)
2 – جنین و بافت شناسی دهان، دندان و فک عملی (2 واحد)
 

روش تحقیق در علوم پزشکی

- آشنایی دانشجو با روش های متداول تحقیق در علوم پزشکی و دندان پزشکی
2- توانایی دانشجو در جمع آوری و بیان آماری اطلاعات
3- آشنایی دانشجو با استنباط آماری به منظور درک کامل مقالات پزشکی و دندان پزشکی
4- توانایی دانشجو در انجام تحقیقات ساده پزشکی و بهداشتی

زبان خارجه تخصصی

در این مرحله هدف از تدریس زبان قادر ساختن دانشجو به استفاده از متون علمی به زبان خارجی است.
1  - زبان خارجه تخصصی1 (2 واحد نظری)
2 - زبان خارجه تخصصی2 (2 واحد نظری)

جنین شناسی انسانی

فراگیری مراحل تکامل جنین در انسان

روانشناسی عمومی

آشنایی دانشجویان به نحوه تکامل شخصیت و رشد کودکان و نوجوانان و مشخص کردن عواملی که باعث بیماری می گردند و بحث در مورد بیماری روان تنی و مسائل مختلف در این قسمت.

نظام پزشکی – طب قانونی

آشنا نمودن دانشجویان با تاریخچه طب قانونی و نظام پزشکی و قوانین و مقررات حاکم بر روابط مابین پزشک و جامعه

گوش ، حلق و بینی

آموزش و آشنا نمودن دانشجویان دندان پزشکی با بیماری ها و اختلالات گوش، حلق و بینی و ارتباط آن ها با بیماری ها و اختلالات فک و دهان

رادیولوژی دهان

شناساندن رادیولوژی و تکنیک های آن و کاربردش در تشخیص و طرح درمان ضایعات فک و دهان و صورت
1  - رادیولوژی دهان 1 نظری (1 واحد)
2  - رادیولوژی دهان 2 نظری (1 واحد)
3  - رادیولوژی دهان 3 نظری (1 واحد)
4  - رادیولوژی دهان 1 عملی (1 واحد)
5  - رادیولوژی دهان 2 عملی (1 واحد)
6  - رادیولوژی دهان 3 عملی (1 واحد)

ویروس شناسی

آشنایی با ساختمان ویروس ها و ارتباط آن ها با بیماری های دهان

فارماکولوژی

شناختن مکانیسم، سمیت و طرز به کار بردن داروها در انسان

کنترل عفونت در دندان پزشکی

آشنایی با بیماری های عفونی و خطرناک که از راه خون، بزاق یا تنفس انتقال پیدا می کنند و جلوگیری از سرایت این بیماری ها از بیماران به یکدیگر و همچنین به دندان پزشک و همکاران وی و یا بالعکس می باشد.

میکروب شناسی

آشنایی با ساختمان میکرو ارگانیسم ها و ارتباط آن ها با بیماری های شایع دهان و دندان
1 - میکروب شتاسی نظری (3 واحد)
2 –  میکروب شناسی عملی (1 واحد)

فیزیولوژی

فراگرفتن عمل سلول و اندام و دستگاه های بدن و ارتباط آن ها با یکدیگر
1 -فیزیولوژی نظری (5 واحد)
2 – فیزیولوژی عملی (1 واحد)

فیزیک پزشکی

شناخت فیزیک پزشکی و ارتباط و کاربرد آن در پزشکی و دندان پزشکی

ارتودنسی

آشنا ساختن دانشجو با عوامل اتیولوژیک ناهنجاری های دندانی- فکی – صورتی و روش های تشخیص، پیشگیری و درمان آن ها
1 – ارتودنسی 1 نظری (1 واحد)
2 – ارتودنسی 2 نظری (1 واحد)
3 – ارتودنسی 3 نظری (1 واحد)
4 – ارتودنسی 1 عملی (1 واحد)
5 – ارتودنسی 2 عملی (1 واحد)
6 – ارتودنسی 3 عملی (1 واحد)
7 – ارتودنسی 4 عملی (1 واحد)

آسیب شناسی دهان و فک
آشنایی با اصول تهیه لام و مبانی تشخیص میکروسکوپ ضایعات بافت‌های حفره دهان

پریودانتیکس

آشنایی با پریودنشیوم، اثرات بیماریهای پریودنتال و پالپی بر یکدیگر و نحوه تاثیر متقابل درمان‌های اندو و پریو

پروتزهای دندانی (ثابت)

آشنایی و آگاهی نسبت به ارتباط بین اندو و ترمیم پروتز ثابت دندان‌هایی كه درمان ریشه شده‌اند.

بیماریهای دهان و تشخیص

آشنایی با ملاحظات بیماری‌های سیستمیك و دهان و دندان در درمان‌های اندودانتیك

میكروب شناسی دهان

 آشنایی با میكروارگانیزم‌های موجود در حفره دهان و ارتباط آنها با بیماری‌های شایع دهان و دندان

فارماكولوژی

تعمیق شناخت داروهای كاربردی در دندانپزشكی و شناخت داروهای رایج، اثرات و تداخل اثر آنها در دندانپزشكی

فوریت‌های پزشكی

آشنایی و كسب مهارت جهت تشخیص و درمان موارد فوریت‌های پزشكی

فیزیولوژی و بیولوژی دهان

آشنایی با فیزیولوژی و بیولوژی دهان و فك و صورت به منظور درك عمیق و كامل‌تر سایر دروس تخصصی

روش شناسی تحقیق 2

آشنایی دستیار با اصول طراحی یك طرح تحقیقاتی در رشته تخصصی خود و ترجیحاً برای موضوع رساله تخصصی * همراه با نقد مقالات مربوطه، شناخت اصول گزارش نویسی و نگارش مقاله

روش شناسی تحقیق 1

آشنایی دستیاران با اصول و روش‌های مختلف تحقیق، كسب مهارت در تدوین صحیح یك طرح تحقیقاتی