برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جستجو:
 

قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اشتغال به کار کمک دندان پزشکان تجربی

اساسنامه پرديس بين‌الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

اساسنامه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی

قانون اجازه تأسیس مطب

آئین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب

برخی راه کارهای اشتغال در بخش بهداشت و درمان

اساسنامه جامعه دندان پزشکی ایران

آیین نامه تأسیس درمانگاه ها

آیین نامه تأسیس و اداره مراکز خیریه بهداشتی درمانی

ضوابط تأسیس شرکت های تعاونی خدمات بهداشتی درمانی

درخواست پروانه تأسیس مطب پزشکی و دندان پزشکی

آیین نامه تأسیس درمانگاه های دندان پزشکی

اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

گزیده ای از ضوابط اجرایی برنامه های آموزش مداوم

اساسنامه انجمن علمی پزشکی لیزری ایران

آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

دستورالعمل اجرایی کنترل عفونت در دندان پزشکی

اساسنامه انجمن مهندسی پزشکی ایران

آئین نامه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی

آئین نامه تأسیس درمانگاه عمومی دندان پزشکی

آیین‌نامه تأسیس مؤسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری پزشکی

آئين‌نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره‌هاي تخصصي

رسيدگي به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلين پزشكی

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

25 ماده از قانون جرایم رایانه ای

آیین نامه اجرایی اساسنامه انجمن دندان پزشکان عمومی ایران - دکتر آیرج کی پور

اساسنامه واحد تحقیقات شکاف کام و لب

اساسنامه و مرامنامه جامعه اسلامی دندان پزشکان

اساسنامه انجمن اندونتیست های ایران

ثبت اختیاری توزیع کنندگان مواد و وسایل دندان پزشکی

آئین نامه اعلام رسمیت انتخابات هیات مدیره های سازمان های نظام پزشکی کشور

آیین نامه تجهیزات پزشکی- ضمائم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل نهم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل هشتم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل هفتم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل ششم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل پنجم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل چهارم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل سوم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل دوم

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل اول

آیین نامه تجهیزات پزشکی

اساسنامه انجمن ارتدنتیست های ایران

پیش نویس اساسنامه انجمن دندان پزشکی ایران

مقررات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آموزش مداوم جامعه پزشکی