عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


Woodson وودسان Woodson وودسان

نوع:  ابزار
Wooden Wedges وج چوبی Wooden Wedges وج چوبی

نوع:  ابزار
Wooden Bite Stick بایت استیک چوبی Wooden Bite Stick بایت استیک چوبی

نوع:  ابزار
Well for Composite Material گوده کامپوزیت Well for Composite Material گوده کامپوزیت

نوع:  ابزار
Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج

نوع:  ابزار
Universal Curettes کورت یونیورسال Universal Curettes کورت یونیورسال

نوع:  ابزار
Ultrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوت Ultrasonic Scaling Unit دستگاه جرمگیری ماوراء صوت

نوع:  ابزار / تجهیزات
Ultrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیک Ultrasonic Scaler Instrument Tips سر قلم جرمگیری اولتراسونیک

نوع:  ابزار
Ultrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیک Ultrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیک

نوع:  تجهیزات
Uitra Violet اشعه ماوراء بنفش Uitra Violet اشعه ماوراء بنفش

نوع:  تجهیزات
Tray سینی Tray سینی

نوع:  ابزار
Tongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونه Tongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونه

نوع:  ابزار
Tofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایر Tofflemire/Matrix Band Retainer ماتریس نگهدار تافل مایر
Tissue Scissors قیچی جراحی Tissue Scissors قیچی جراحی

نوع:  ابزار
Three-Number Instrument ابزار سه نمره ای Three-Number Instrument ابزار سه نمره ای

نوع:  ابزار
Thermo sealer درزگیر حرارتی Thermo sealer درزگیر حرارتی

نوع:  تجهیزات
Taper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی ساده Taper Fissure-Plain Cut فرز فیشوری مخروطی ساده

نوع:  ابزار
Taper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدری Taper Fissure-Crosscut فرز فیشور مخروطی ضربدری

نوع:  ابزار
Tanner Carver کارور/حالت دهنده تانر Tanner Carver کارور/حالت دهنده تانر

نوع:  ابزار
T-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بال T-Ball Burnisher برنیشر/براق کننده تی بال

نوع:  ابزار