خدمات ایردن برای همایش های دندانپزشکی

ایردن در جهت حسن اجرای همایش های دندان پزشکی، در کنار مدیران و برگزارکنندگان برنامه هاست


خدمات رایگان ایردن برای همایش های دندان پزشکی


ایردن پایگاه دندان پزشکی، به منظور یاری رساندن به مدیران و برگزار کنندگان برنامه های علمی و صنفی دندان پزشکی، اعم از همایش های دندان پزشکان، دانشجویان، بهداشتکاران، پرستاران، دندانسازان و تمامی همکاران حرفه ای حوزه دندان پزشکی، خدمات زیر را به صورت رایگان برای این نشست ها ارائه می کند. برای استفاده از خدمات رایگان ایردن، لطفن موضوع به صورت مکتوب از سوی سازمان یا گروه برگزار کننده، اعم از انجمن، دانشگاه یا گروه های حرفه ای، به ایردن اعلام گردد تا پس از هماهنگی و کسب اطلاعات لازم، اقدامات لازم انجام گیرد.

1. ثبت نام آنلاین شرکت کنندگان
2. طراحی حرفه ای وب فرم ثبت نام از نظر محتوا و شکل، متناسب با نیاز و نظرات مدیران
3. اخذ وجه آنلاین ثبت نام
4. تصفیه علی الحساب در پایان هر دو ماه و تصفیه حساب کامل تا حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام
5. ارسال اتوماتیک فرم های ثبت نام (بلافاصله پس از تکمیل) به ایمیل مدیران،
6. ارسال ایمیل اتوماتیک به کاربر، بلافاصله پس از ثبت نام
7. اطلاع رسانی در بخش ویترین در صفحه اول ایردن
8. انتشار اخبار برنامه ها در بخش خبر ایردن
9. ارسال لیست ماهانه‌ی افراد ثبت نام شده به ایمیل مدیران مرتبط
10. بنر تبلیغاتی بزرگ صفحه اول به مدت یک ماه منتهی به زمان همایش
11. صفحه ویژه همایش شامل لوگو، عنوان، زمان، مکان و مدیران برنامه
12. انتشار خلاصه مقالات همایش به تفکیک مشخصات مختلف با امکان جستجوی پیشرفته

  با تلگرام ایردن تماس بگیرید
+98-930-MEMENTO (6363686)


همایش های دندان پزشکی انجمن های حرفه ایدر ایردن، تلاش بر این است که هرگونه اطلاعات در مورد یادمان های دندان پزشکی ایران گردآوری و حفظ گردد تا گذشت دوران موجب زوال آن نشود. اطلاعات مربوط به همایش های دندان پزشکی ایران تا حدی که در این صفحه و صفحات مرتبط ملاحظه می شود جمع آوری شده، اما نقائص فراوانی نیز در این اطلاعات وجود دارد که بدون یاری همکاران، تکمیل آن ها ناشدنی است.. از عزیزانی که هرگونه اطلاعات شفاهی یا کتبی در مورد گردهمآیی های حرفه ای کشورمان دارند تقاضا داریم آن را از کنج کتابخانه یا درون حافظه خویش خارج کرده، برای حفظ در تاریخ دندان پزشکی در اختیار ایردن بگذارند.
تعریف انواع گردهمایی های حرفه ای
همایش های دندان پزشکی ایرانیان

کنگره های جامعه دندانپزشکی ایران کنگره های انجمن دندانپزشکی ایران کنگره های انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
جامعه دندان پزشکی ایران انجمن دندان پزشکی ایران انجمن دندان پزشکان عمومی ایران

کنگره های انجمن جراحان فک و دهان و صورت کنگره های انجمن اندودنتیست های ایران کنگره های انجمن ارتدنتیست های ایران
انجمن جراحان دهان، فک و صورت انجمن اندودنتیست های ایران انجمن ارتدنتیست های ایران

کنگره های انجمن پریودنتولوژی ایران کنگره های انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت کنگره های انجمن پروستودنتیست های ایران
انجمن علمی پریودنتولوژی ایران انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت انجمن پروستودنتیست های ایران

کنگره های انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران کنگره های انجمن بیماری های دهان ایران کنگره های انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت
انجمن دندان پزشکی ترمیمی انجمن بیماری های دهان ایران
انجمن آسیب شناسان دهان، فک و صورت

کنگره های انجمن دندان پزشکی کودکان ایران کنگره های انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کنگره های کالج بین المللی دندان پزشکان ایران
انجمن دندان پزشکی کودکان
انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کالج بین المللی دندان پزشکان ایران

کنگره های انجمن علمی لیزر ایران کنگره های سازمان نظام پزشکی کنگره های جامعه دندانسازان ایران
انجمن علمی لیزر ایران
سازمان نظام پزشکی
جامعه دندانسازان ایران

کنگره های دانشجویان و دستیاران تخصصی کنگره های بانوان دندان پزشک ایران کنگره های دندانپرشکی نیروهای مسلح
دانشجویان و دستیاران تخصصی بانوان دندان پزشک نیروهای مسلح

همایش های علوم پزشکی مواد دندانی
ایمپلنت
علوم پزشکی مواد دندانی ایمپلنت

برای ارسال هرگونه اطلاعات خود لطفاً برای ایردن پیام بفرستید
[email protected]