جستجو:
 

فیلتر
موضوع:
سطح مطالب:
  


پرسش های دشوار پاسخ های عالی | کتاب پرسش های دشوار پاسخ های عالی | کتاب

در این کتاب می توان پاسخ مناسب پرسش هایی را که معمولاً بیماران با دندان پزشکان در میان می گذارند پیدا کرد. به خصوص پرسش های چالش بر انگیزی که مانع شروع درمان و یا ادامه درمان می شوند. همچنین می تواند به دانشجویان آمادگی لازم را برای شروع کار و برخورد با چالش های احتمالی بدهد.
زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / عموم مردم / دندان‌پزشکی عمومی
پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب پاتولوژی عملی دهان و فک و صورت | کتاب

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب آموزش گام به گام درمان ریشه دندان | کتاب
این کتاب از کتابهایی است که به سادگی مراحل کلینیکی علم اندودونتیکس خصوصا مراحل درمان ریشه را بیان کرده که در کمتر کتابی مشابه آن دیده می شود.این کتاب به آموزش در دوران پری کلینیک کمک کرده و باعث کارایی بیشتر و مشکلات کمتر در کلینیک خواهد شد.

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
 فرهنگ جامع دندان پزشکی | کتاب فرهنگ جامع دندان پزشکی | کتاب
مؤلف: دکتر هوشنگ حاج حریری

زبان:  فارسی / انگلیسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / دندان‌پزشکی عمومی
روش تحقیق در دندان پزشکی | کتاب روش تحقیق در دندان پزشکی | کتاب
مؤلف: دکتر فهیمه سادات طباطبایی

زبان:  فارسی
Early-Age Orthodontic Treatment | کتاب Early-Age Orthodontic Treatment | کتاب

زبان:  انگلیسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی / دندان‌پزشکی عمومی
دستیار دندان پزشک | کتاب دستیار دندان پزشک | کتاب
مولفین: دکتر محمد زلقی
دکتر ابراهیم زلقی
دکتر اسماعیل زلقی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  عموم مردم
حرکت جزئی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب حرکت جزئی و ساده دندان ها در کودکان | کتاب
مولف: جوزف سیم
مترجم: دکتر محمد جواد جواد زاده صابر

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب آناتومی و مورفولوژی دندان | کتاب
مولفین:
دکتر حسن بهناز 
دکتر ایرج شفق

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آناتومی دندان و اکلوژن | کتاب آناتومی دندان و اکلوژن | کتاب
مولف: مری بت - بالوک
مترجم: گلناز مراد

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
مواد دندان کریگ 2012 | کتاب مواد دندان کریگ 2012 | کتاب
مولف: دکتر اعظم ولیان

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
آشنایی با مراحل ساخت پروتز پارسیل متحرک | کتاب آشنایی با مراحل ساخت پروتز پارسیل متحرک | کتاب
مولف: دکتر منیره نیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
تصمیم‌گیری در دندان‌پزشکی ترمیمی | کتاب تصمیم‌گیری در دندان‌پزشکی ترمیمی | کتاب
مولف: Brunton Paul A
مترجم: دکتر فرخ آصف زاده

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
سمان‌های دندانپزشکی، کدام؟ کجا؟ چه وقت؟ | کتاب سمان‌های دندانپزشکی، کدام؟ کجا؟ چه وقت؟ | کتاب
مولفین: 
سپیده بانوا
هاله حشمت

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب ایده های نوین در دندانپزشکی ترمیمی | کتاب
مولف: دکتر کسری طبری

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
مجموعه سوالات بورد تشخیص بیماری‌های دهان | کتاب مجموعه سوالات بورد تشخیص بیماری‌های دهان | کتاب
مولفین: 
دکترنگین روناسی
دکتر نسرین رفیعیان
زیر نظر:
دکتر حمیدرضا عبدالصمدی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
روش های نوین در درمان آندودونتیکس | کتاب روش های نوین در درمان آندودونتیکس | کتاب
مولف: John i.Ingle
 مترجم: دکتر مهرانگیز محمد بیگی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان پزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی | کتاب دندان پزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی | کتاب
مولفین: 
یوران کخ
اسون پاولسن
مترجمین:
دکتر یحیی برادران نخجوانی
دکتر قاسم میقانی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
شواهد علمی در درمان ایمپلنت | کتاب شواهد علمی در درمان ایمپلنت | کتاب
مولف: آرش خجسته

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
راهنمای درمان ارتودنسی در مطب | کتاب راهنمای درمان ارتودنسی در مطب | کتاب
مولف: فیونا گریست 
مترجمین:
دکتر سید مصطفی ابطحی
دکتر سید محسن حسینی
دکتر آیدا اسماعیلی

زبان:  فارسی
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی