خبرنامه های ایردن، پایگاه دندانپزشکی irden.ir
تهیه نشریه کار آسانی نیست اما با قدرت عشق هرکاری شدنی است. آنها که با این مقوله آشنایی دارند می دانند که چه نیرو، وقت و همتی برای تولید یک خبرنامه لازم است.


۵۸
نوروز93
۵۷
زمستان۱۳۹۲/ January 2014

۵۶
آذر۱۳۹۲/ December 2013

۵۵
آبان ۱۳۹۲/ November 2013
۵۴
مهر۱۳۹۲/ October 2013

۵۳
شهریور ۱۳۹۲/ August 2013

۵۲
مرداد۱۳۹۲/ September 2013
۵۱
  تیر ۱۳۹۲/ June-July 2013
ماهنامه ایردن, پایگاه دندانپزشکی
۵۰
خرداد ۱۳۹۲/ May-June 2013
پیام ایردن | خرداد 1392
۴۹
اردیبهشت ۱۳۹۲/ Apr-May 2013
ماهنامه ایردن, پایگاه دندانپزشکی
۴۸
نوروز ۱۳۹۲/ Mar-Apr 2013
ویژه نامه نوروز 92 ایردن, پایگاه دندانپزشکی
۴۷
اسفند۱۳۹۱/ March 2013
۴۶
 بهمن۱۳۹۱/ February 2013
ماهنامه بهمن 91 ایردن, پایگاه دندانپزشکی 
۴۵
دی۱۳۹۱/January 2013
ماهنامه دی 91 ایردن, پایگاه دندانپزشکی
۴۴
آذر۱۳۹۱/December 2012
ماهنامه آذر 1391 ایردن, پایگاه دندانپزشکی 
۴۳
۱۳۹۱ آبان / November 2012
IRDEN | ایردن | سخن ماه - آبان 1391
۴۲
مهر۱۳۹۱/October 2012
IRDEN | ایردن | سخن ماه - مهر 1391
۴۱
شهریور۱۳۹۱ / August 2012  
ماهنامه شهریور 1391 ایردن
۴۰
مرداد۱۳۹۱ / August 2012
ماهنامه مرداد 1391 ایردن
۳۹
تیر۱۳۹۱ / July 2012
ماهنامه تیر 1391 ایردن
۳۸
خرداد۱۳۹۱ / May-June 2012
IRDEN | ایردن | سخن ماه - خرداد 1391
۳۷
  اردیبهشت۱۳۹۱ / Apr-May 2012

IRDEN | ایردن | سخن ماه - اردیبهشت 1391

۳۶

  نوروز۱۳۹۱ / Mar-Apr 2012
IRDEN | ایردن | سخن ماه - فروردین 1391
۳۵
اسفند۱۳۹۰ / March 2012

IRDEN | ایردن | سخن ماه - اسفند ۱۳۹۰

بهمن۱۳۹۰ / Jan-Feb 2012
IRDEN | ایردن | سخن ماه - بهمن ۱۳۹۰
۳۴۳۳
بهمن 1390
IRDEN | ایردن می خواهد زنده بماند
گاه‌نامه
  دی۱۳۹۰ / December 2011
پیام ایردن | شماره30 | آبان 1390 | دندان پزشکی ایران
۳۲
  آذر۱۳۹۰ / November 2011
پیام ایردن | شماره31 | آذر 1390 | دندان پزشکی ایران
۳۱
  آبان۱۳۹۰ / October 2011
پیام ایردن | شماره30 | آبان 1390 | دندان پزشکی ایران
۳۰
مهر ۱۳۹۰ / September 2011
خبرنامه ایردن | پایگاه دندان پزشکی - مهر ماه 1390
۲۹
شهریور ۱۳۹۰ / August 2011
پیام ایردن، شهریور 1390 - دندانپزشکی ایرانیان
۲۸
مرداد ۱۳۹۰ / July 2011
دکتر امیر اسماعیل سندوزی ، دندان پزشک, مرداد 1390
۲۷
تیر ۱۳۹۰ / June 2011
nl-139003.gif
۲۶
خرداد ۱۳۹۰ / May 2011
خرداد نامه دندانپزشکی ایرانیان، خبرنامه الکترونیک Khordad1390 
۲۵ 
اردیبهشت ۱۳۹۰ / April 2011
اردیبهشت نامه دندانپزشکی ایرانیان
۲۴
ویژه نامه داستان۱۳۹۰ | Nowruz 2011 Edition
ویژه نامه داستان دندانپزشکی
گاه‌نامه یک 
فروردین ۱۳۹۰ / March2011
فروردین نامه دندانپزشکی ایرانیان، خبرنامه الکترونیک Farvardin 1390
۲۳
اسفند ۱۳۸۹ / February2011
ماهنامه اسفند دندانپزشکی ایرانیان
۲۲
بهمن ۱۳۸۹ / January2011
بهمن نامه دندانپزشکی ایرانیان، خبرنامه الکترونیک
۲۱
دی ۱۳۸۹ / December2010
دی نامه دندانپزشکی ایرانیان، خبرنامه الکترونیک dey1389
۲۰
آذر ۱۳۸۹ / November2010
Aban آذر نامه 1389 دندان پزشکی ایرانیان، ماهنامه علمی، صنفی دندانپزشکان
۱۹
آبان ۱۳۸۹ / October2010
Aban آبان نامه 1389 دندان پزشکی ایرانیان، ماهنامه علمی، صنفی دندانپزشکان
۱۸
مهر ۱۳۸۹ / September2010
مهر نامه 1389 دندان پزشکی ایرانیان، ماهنامه علمی، صنفی دندانپزشکان
۱۷
شهریور ۱۳۸۹ / August2010
شهریور نامه 1389 دندان پزشکی ایرانیان، ماهنامه علمی، صنفی دندانپزشکان
۱۶
مرداد ۱۳۸۹ / July2010
مرداد نامه 1389 دندان پزشکی ایرانیان، ماهنامه علمی، صنفی دندانپزشکان
۱۵
تیر ۱۳۸۹ / June2010
Tir تیرنامه دندانپزشکی ایرانیان - 1389، ماهنامه علمی، صنفی دندانپزشکان ایران،
۱۴
خرداد ۱۳۸۹ / May2010
Khordad خرداد نامه دندانپزشکی ایرانیان - 1389
۱۳
اردیبهشت ۱۳۸۹ / April2010
Ordibehesht اردیبهشت نامه دندانپزشکی ایرانیان - 1389
۱۲
نوروز ۱۳۸۹ / March2010
Nowrouz Farvardin نوروزنامه دندانپزشکی ایرانیان - فروردین 1389
۱۱
اسفند ۱۳۸۸ / February2010
Esfand اسفند نامه 1388 دندانپزشکی ایرانیان
۱۰
بهمن ۱۳۸۸ / January2010
bahman بهمن نامه 1388 دندانپزشکی ایرانیان
۹
دی ۱۳۸۸ / 11-2010
دی نامه دندان پزشکی ایرانیان
۸
آذر ۱۳۸۸ / December2009
ایردن, آذر نامه دندان پزشکی ایرانیان
۷
مهر ۱۳۸۸ / October2010
8807.jpg
۵
آبان ۱۳۸۸ / November2009
8808.jpg
۶
مهر ۱۳۸۷
bottom.jpg
۲
نوروز ۱۳۸۸
88.jpg
۳
نشریه بهار ۸۸ ایردن
spring88.jpg
۴ 
نوروز ۱۳۸۶
nowruz86.jpg
۱
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
ک_ی /ك_ي