web_icon.jpg
سایت های موجود در ایردندندان پزشکان

دکتر محمد علی افتخاری | دندان پزشکدکتر اسماعیل یزدی | دندان پزشک آسیب شناس، جراح فک و صورتدکتر حسین نواب | دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانیدکتر امیر اسماعیل سندوزی | دندان پزشکدکتر شمس الدین تابش | دندان پزشکدکتر موسی باکی هاشمی
دکتر عزت الله خامسی | دندان پزشک، متخصص دندان پزشکی اجتماعیدکتر محمد علی صدرعاملی | دندان پزشکدکتر جعفر دادمنش | دندان پزشک متخصص پروتزهای دندانیدکتر حمید عادلی نجفی | دندان پزشک متخصص ارتودنسیدکتر علی اکبر بهرمان | دندان پزشک، متخصص ارتودنسیدکتر علی یزدانی | دندان پزشک، متخصص ترمیمی
دکتر آرنولد برناردی | دندان پزشکدکتر محمود ترابی نژاد | دندان پزشک متخصص درمان ریشهدکتر غلامعباس مرتضوی | دندان پزشک متخصص بیماری های لثهدکتر حسین مرتضوی | دندان پزشک جراح فک و صورتدکتر رحیم شرمین | دندان پزشک، جراح دهان، فک و صورتدکتر مرتضی مصفا | دندان پزشک متخصص پروتزهای دندانی
دکتر علی تاجرنیا | دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانیدکتر آیرج کی پور | دندان پزشک دکتر سعید عسگری | دندان پزشک متخصص درمان ریشه دکتر محمد رضا طاهریان | دندان پزشکدکتر خلیل طاهرزاده | دندان پزشک، متخصص بیماری های لثهدکتر مهدی یزدان پناه | دندان پزشک
دکتر بهنام شکیباییدکتر ابراهیم مجیدیدکتر عبدالرحمان شوکت بخش | ارتدنتیستدکتر محمد حسین خوشنویسان | دندان پزشکی اجتماعیدکتر محمد حسین پدرام | دندان پزشک متخصص پروتزهای دندانیدکتر محمد امین نریمانی | دندان پزشک متخصص ارتودنسی
دکتر نینا رهشناس | دندان پزشکدکتر افشین قناد | دندان پزشکدکتر مسعود یغمایی | دندان پزشک، جراح فک و صورتدکتر عباس خدایاری| دندان پزشک، متخصص جراحی فک و صورتدکتر اکبر فاضل | دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانیدکتر جهانشاه برومند | دندان پزشک، پریودنتیست
مرحوم دکتر فرهاد اسفندیاری دکتر سارا توسلی حجتی | دندان پزشک متخصص کودکاندانشکده ها

دانشکده دندان پزشکی تهراندانشکده دندان پزشکی مشهددانشکده دندان پزشکی شهید بهشتیدانشکده دندان پزشکی شیرازدانشکده دندان پزشکی اصفهاندانشکده دندان پزشکی تبریز
دانشکده دندان پزشکی آزاد تهراندانشکده دندان پزشکی کرماندانشکده دندان پزشکی همداندانشکده دندان پزشکی شاهد تهراندانشکده دندان پزشکی قزویندانشکده دندان پزشکی یزد
دانشکده دندان پزشکی بابلدانشکده دندان پزشکی آزاد خوراسگاندانشکده دندان پزشکی رفسنجاندانشکده دندان پزشکی زاهداندانشکده دندان پزشکی اهوازدانشکده دندان پزشکی رشت
دانشکده دندان پزشکی کرمانشاهدانشکده دندان پزشکی بندرعباسدانشکده دندان پزشکی کیشدانشکده دندان پزشکی زنجاندانشکده دندان پزشکی ساری
انجمن ها و تشکل ها

اتحادیه مرکزی دندانسازان ایرانسندیکای دندان پزشکان ایرانکانون دندان پزشکان ایرانجامعه دندان پزشکی ایرانجامعه اسلامی دندان پزشکانمجمع دندان پزشکان ایران
انجمن دندان پزشکی ایرانانجمن دندان پزشکان عمومی ایرانانجمن ارتدنتیست های ایرانانجمن جراحان دهان، فک و صورت ایرانانجمن اندودنتیست های ایرانانجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران
انجمن پریودنتولوژی ایرانانجمن بیماری های دهان ایرانانجمن پروستودنتیست های ایرانانجمن آسیب شناسان دهان وفک وصورت ایران انجمن دندان پزشکی کودکان ایران انجمن متخصصین دندان پزشکی ترمیمی ایران
جامعه دندانسازان ایران شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران کالج بین المللی دندان پزشکان- ناحیه ایرانشرکت تعاونی مسکن انجمن دندان پزشکان عمومی ایران انجمن علمی پزشکی لیزری ایران انجمن بهداشتكاران دهان استان قم
اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موسسه علمی ایمپلنتولوژیست های ایران سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران انجمن دندان پزشکان عمومی ایران- همدان