دانشکده های دندان پزشکی ایران به ترتیب تاریخ تأسیس

دانشکده دندان پزشکی تهران
دانشکده دندان پزشکی تهران
Tehran Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۱۶ مؤسس: دکتر محسن سیاح
آدرس: انتهای خیابان انرژی کارگر شمالی، بالاتر از سازمان انرژی اتمی، نرسیده به اتوبان حکیم 
تلفن: 02188015950 الی 54  


دانشکده دندان پزشکی مشهد
دانشکده دندان پزشکی مشهد
Mashad Dental Faculty
تأسیس: ١٣٤٤ مؤسسین: دکتر حسین سامی راد - دکتر امیر اسماعیل سندوزی - دکتر بدری تیمورتاش
آدرس: مشهد, میدان پارک ملت, ابتدای بلوار وکیل آباد
تلفن: 05138832300


دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی - ملی سابق Shahidbeheshti (Melli) Dental Faculty
دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی - ملی سابق
Shahidbeheshti (Melli) Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۴۴ مؤسس: دکتر حسین نواب
آدرس: تهران, اوین


دانشکده دندان پزشکی شیراز
دانشکده دندان پزشکی شیراز
Shiraz Dental Faculty
تأسیس: ١٣٤۸ مؤسس: دکتر بهرام جاوید
آدرس: شیراز, قم آباد

دانشکده دندان پزشکی اصفهان
دانشکده دندان پزشکی اصفهان
Isfahan Dental Faculty
تأسیس: ١٣٥٣ مؤسس: دکتر عزت الله خامسی
آدرس: اصفهان, خیابان هزار جريب


دانشکده دندان پزشکی تبریز
دانشکده دندان پزشکی تبریز
Tabriz Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۷۴ مؤسس: دکتر نادر زهتاب فرد
آدرس: تبریز, خ گلگشت


دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران
دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران
Azad Tehran Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۶۵ مؤسس: دکتر هوشنگ فاضل
آدرس: تهران, خیابان پاسداران


دانشکده دندان پزشکی کرمان
دانشکده دندان پزشکی کرمان
Kerman Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۶۶ مؤسس: دکتر علیرضا فتحیه
آدرس: کرمان, انتهای خیابان شفا


دانشکده دندان پزشکی همدان
دانشکده دندان پزشکی همدان
Hamadan Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۶۶ مؤسس: دکتر نیلفروشان
آدرس: همدان, خیابان شهید فهمیده, روبروی پارک مردم - کدپستی 38677-65178  صندوق پستی 365


دانشکده دندان پزشکی شاهد تهران
دانشکده دندان پزشکی شاهد تهران
Shahedtehran Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۷۰ مؤسس: دکتر محسن شیرازی
آدرس: تهران, بلوارکشاورز


دانشکده دندان پزشکی قزوین
دانشکده دندان پزشکی قزوین
Qazvin Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۷۰ مؤسس: دکتر  پرویز پدیسار
آدرس: قزوین, بلوار شهيد باهنر


دانشکده دندان پزشکی یزد
دانشکده دندان پزشکی یزد
Yazd Dental Faculty
تأسیس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر احمد حائريان
آدرس: یزد, خ امام خمینی


دانشکده دندان پزشکی بابل
دانشکده دندان پزشکی بابل
Babol Dental Faculty
تأسیس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر
آدرس: بابل, نبش فرمانداری


دانشکده دندان پزشکی آزاد خوراسگان
دانشکده دندان پزشکی آزاد خوراسگان
Azad Khorasgan Dental Faculty
تأسیس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر احمدعلی فروغی ابری
آدرس: اصفهان, خیابان جی,ارغوانیه


دانشکده دندان پزشکی رفسنجان
دانشکده دندان پزشکی رفسنجان
Rafsanjan Dental Faculty
تأسیس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر
آدرس: رفسنجان, مفتح غربی


دانشکده دندان پزشکی زاهدان
دانشکده دندان پزشکی زاهدان
Zahedan Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۷۳ مؤسس: دکتر
آدرس: زاهدان, کوی تیراندازی


دانشکده دندان پزشکی اهواز
دانشکده دندان پزشکی اهواز
Ahvaz Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۷۶ مؤسس: دکتر محمود جهانگیر نژاد
آدرس: اهواز, کوی گلستان


دانشکده دندان پزشکی رشت
دانشکده دندان پزشکی رشت
Rasht Dental Faculty
تأسیس: ١٣۷٥ مؤسس: دکتر
آدرس: رشت, خ امام خمینی


دانشکده دندان پزشکی کرمانشاه
دانشکده دندان پزشکی کرمانشاه
Kermanshah Dental Faculty
تأسیس: ١٣۸۶ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: کرمانشاه, خ دکتر شریعتی, بالاتر از خیابان شورا


دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
Bandarabas Dental Faculty
تأسیس: ١٣۸۶ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: بندرعباس


دانشکده دندان پزشکی کیش
دانشکده دندان پزشکی بین المللی پردیس کیش
Kish Dental Faculty
تأسیس: ١٣۸۶ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس:  تهران, مرکز بهداشت آیت در خانی آباد نو, خیابان ماهان


دانشکده دندان پزشکی زنجان
دانشکده دندان پزشکی زنجان
Zanjan Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۸۸ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: زنجان, خیابان صفا


دانشکده دندان پزشکی ساری
دانشکده دندان پزشکی ساری
 Sari Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۸۸ مؤسس: دکتر فرهودی، دکتر بهرامی
آدرس: ساری, مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم


دانشکده دندان پزشکی قم
دانشکده دندان پزشکی قم
Qom Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۹۰ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: قم، خیابان ساحلی، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قم


دانشکده دندان پزشکی بجنورد
دانشکده دندان پزشکی بجنورد
Bojnord Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۹۱ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: بجنورد

دانشکده دندان پزشکی خرم آباد
دانشکده دندان پزشکی خرم آباد
Khoramabad Dental Faculty
تأسیس: ۱۳۹۱ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: خرم آباد